Diaspory

Wytwarzanie diaspor zawsze zwiększa ilość materiału, oraz ułatwia ich rozprzestrzenianie. Dla rozmnażania roślin ma to ważne znaczenie, ponieważ wiele z nich, a niekiedy nawet ogromna większość, nie znajduje w ogóle korzystnych warunków do kiełkowania i rozwoju; znaczna też część wykiełkowanych roślinek obumiera, zanim osiągnie zdolność rozmnażania. Wykształcenie tylko jednej diaspory byłoby równoznaczne rychłą zagładą gatunku. Ważne jest ponadto, aby diaspory ulegały odłączaniu od rośliny macierzystej oraz aby były możliwie szeroko rozprzestrzeniane, ponieważ w miejscach, gdzie zostały wytworzone, brak często warunków do kiełkowania oraz przestrzeni do ich dalszego rozwoju obok organizmu macierzystego. Diaspory muszą też być zaopatrzone przez organizm macierzysty w substancje zapasowe, służące do odżywiania młodej roślinki, zanim zacznie ona odżywiać się samodzielnie. Wiele diaspor wreszcie charakteryzuje wysoki stopień odporności na różne szkodliwe wpływy (np. wysychanie, mróz, gorąco, trucizny). Bardzo często mają one specjalne zadanie — zabezpieczenie utrzymania gatunku w okresach zimna lub suszy. Znajdują się one wtedy w stadium spoczynkowym, podczas którego są szczególnie odporne. Ochronę dają im też często grube osłony. Kiełkowanie takich diaspor rozpoczyna się dopiero z nastaniem pomyślnych warunków życiowych.Diaspory mogą być jednokomórkowe (komórki rozrodcze) albo też wielokomórkowe (np. większość rozmnóżek i nasiona). [podobne: agroma szczecin, berlux, nadstaga ]

Powiązane tematy z artykułem: agroma szczecin berlux nadstaga