Wpływ Clopidogrel Dodany do aspiryny u pacjentów z niedawnym udarem Lacunar AD 2

Składnik przeciwpłytkowy próby zakończył się na zalecenie komitetu monitorującego dane i bezpieczeństwa z powodu braku skuteczności połączonej z dowodami na szkodliwość. Ostateczne wyniki składnika przeciwpłytkowego z próby przedstawiono tutaj. Metody
Projekt badania
W skrócie, SPS3 było randomizowanym, wieloośrodkowym badaniem klinicznym przeprowadzonym w 82 ośrodkach klinicznych w Ameryce Północnej, Ameryce Łacińskiej i Hiszpanii. (Szczegóły dotyczące uzasadnienia badania, projektu i charakterystyki uczestników zostały opisane w innym miejscu. 17, 18) Zgodnie z 2-do-2 układem czynnikowym badania, kwalifikujący się pacjenci zostali poddani jednoczesnej randomizacji do interwencji przeciwpłytkowej. (w którym zarówno pacjenci, jak i lekarze nie byli świadomi przydziału grupowego) i do jednej z dwóch grup określonych przez docelowe poziomy skurczowego ciśnienia krwi (<130 mm Hg vs. 130 do 149 mm Hg) (z pacjentami i lekarzami świadomymi istnienia grupy; zadania). Randomizowane przypisania, stratyfikowane w zależności od centrum klinicznego i stanu wyjściowego nadciśnienia, zostały wygenerowane przy użyciu konstrukcji z blokami permutowanymi (o zmiennej wielkości bloku) i zabezpieczone przed podglądem. Wszyscy uczestnicy otrzymywali dziennie 325 mg aspiryny powleczonej układem jelitowym i byli losowo przydzielani do otrzymywania 75 mg klopidogrelu na dobę lub odpowiedniego placebo, przy jednoczesnym przestrzeganiu zaleceń mierzonych za pomocą liczenia pigułek podczas kwartalnych wizyt kontrolnych.
Badanie zostało przeprowadzone i zgłoszone zgodnie z protokołem i planem analizy statystycznej, które są dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie. Proces został zaprojektowany i wykonany przez badaczy SPS3. Członkowie grupy piszącej ręczy za dane i napisali ten raport bez profesjonalnej pomocy redakcyjnej. Uczestnictwo wymagało pisemnej świadomej zgody i zatwierdzenia przez komitet ds. Badań ludzkich w każdym ośrodku badawczym.
SPS3 to próba zainicjowana przez badacza finansowana przez umowę o współpracy z National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS). Klopidogrel i pasujące placebo zostały przekazane przez Sanofi-Aventis i Bristol-Myers Squibb, ale żadna z firm nie miała żadnego udziału w projektowaniu lub wykonaniu badania ani w analizie lub raportowaniu danych. Nie było żadnych umów o poufności między sponsorem badania (NINDS) a badaczami.
Wybór pacjentów
Pacjenci kwalifikowali się do udziału w badaniu, jeśli mieli 30 lat lub więcej, doznali objawowego udaru w okolicy lędźwiowej w ciągu poprzedzających 180 dni i nie mieli chirurgicznie podatnej choroby tętnic szyjnych lub głównych czynników ryzyka sercowo-udowych źródeł udaru mózgu
[hasła pokrewne: rybka akwariowa krzyżówka, globus histericus, bedicort g ]

Powiązane tematy z artykułem: bedicort g globus histericus rybka akwariowa krzyżówka