Obniżanie transpiracji

Umieszczenie szparek we wgłębieniach albo wykształcenie nad nimi sklepień stwarza osłoniętą przed działaniem wiatru przestrzeń, w której gromadzi się para wodna. Urządzenia takie obniżają transpirację. Liczne kserofity zresztą mają na powierzchni liścia ilość szparek zbliżoną do tej, jaką mają w ogóle liście świetlne; jest więc ona bardzo znaczna. Właściwość ta sprzyja asymilacji wówczas, gdy przy odpowiednim stopniu wilgotności atmosfery szparki są w różnym stopniu rozwarte. Liście kserofitów są najczęściej małe, wiecznie zielone, zgrubiałe, skórzaste i słabo soczyste (ro śl iny o liściach skórzastych, sklerofile, np. Olea, Myrtus), z bardzo wąskimi przestworami międzykomórkowymi w mezofilu. Tkanka ta ma często komórki grubościenne, przeważnie bardzo drobne i zazwyczaj nie wykształca miękiszu gąbczastego; natomiast występuje tu mniej lub bardziej obficie sklerenchyma, często w warstwie subepidermalnej. Przeważnie mezofil jest zbudowany tylko z komórek miękiszu palisadowego lub też miękisz palisadowy tworzy z obu stron liścia przynajmniej po kilka typowo wykształconych warstw; liście wykazują wtedy symetrię dwuboczną i są ekwifacjalne. Opisane struktury anatomiczne mają najczęściej związek z cechami budowy zewnętrznej, które równiez wpływają na zmniejszenie transpiracji. Jako osłona nadziemnych organów przed insolacją lub jako zabezpieczenie przed parowaniem pod działaniem wiatru wytwarza się często zwarta powłoka z wełnistych, kutnerowatych, gwiazdkowatych albo łuskowałych włosków martwych. Włoski te wypełniają się wcześnie powietrzem, nadając wielu roślinom bardzo suchych klimatów lub stanowisk barwę białą albo szarą; widzimy ją u pewnych gatunków Artemisia, Hieracium, Gnaphalium, Stachys (np. St. germanica i szczególnie pięknie u St. lanata) lub przynajmniej na dolnych powierzchniach liści, np. u szarotki (Leontopodium) i u oliwki (Olea). [podobne: krew przy podcieraniu, anatoksyna przeciwtężcowa, globus histericus ]

Powiązane tematy z artykułem: anatoksyna przeciwtężcowa globus histericus krew przy podcieraniu