Epitele gruczołowe

Otoczone parenchymą lub innymi tkankami epitele gruczołowe graniczą zawsze z okrągławymi lub nieregularnymi przestworami międzykomórkowymi albo z kanałami międzykomórkowymi nierozgałęzionymi lub rozgałęzionymi. Takie łączące się ze sobą przewody biegną niekiedy przez całą roślinę. Do przestworów międzykomórkowych powstających przez rozsunięcie się komórek gruczołowych, a więc schizogenicznie, wydzielane są substancje; tworzą one zatem schizogeniczne zbiorniki wydzielin. W zależności od zawartości wyróżnia się przewody (kanały, przestwory): olejkowe, żywiczne, gumowe i śluzowe. Kanały żywiczne występują np. u wielu drzew iglastych, przewody olejkowe (z olejkami eterycznymi) zaś — u Umbellijerae, śluzowe i gumowe u Cycadeae. Okrągłe lub wydłużone przestwory schizogeniczne z olejkami eterycznymi występują u gatunków rodzaju Hypericurn.

Anatomia kariologiczna. Nowsze badania wykazały, że w toku różnicowania pewnych tkanek roślinnych mogą zachodzić procesy cytologiczne, prowadzące do uwielokratniania liczby chromoscmów w ich jądrach. Często taka poliploidyzacja osiągana jest na drodze endomitozy. Jądra w tkankach stałych zatem stosunkowo często różnią się od jąder tkanek merystematycznych wyższymi, nieraz nawet znacznie wyższymi liczbami chromosomów. Po szeregu sporadycznych obserwacji; które doprowadziły do stwierdzenia tego faktu, przedsięwzięto w ciągu ostatnich lat kilkunastu metodyczne badania, zmierzające do poznania od strony cytologicznej typów komórek w poszczególnych tkankach i organach. Badania te stały się tematem prac nowo wyodrębnionej anatomii kariologicznej. Endomitoza w toku ontogenezy rozpoczyna się w młodych różnicujących się tkankach w strefach, w których już zostały zakończone normalne podziały mitotyczne. Ze szczegółem tym związana jest trudność określania w nich liczby chromosomów. [podobne: cezas kielce, europoles kromiss, papryka giżycko ]

Powiązane tematy z artykułem: cezas kielce europoles kromiss papryka giżycko