Bulka próbnego sniadania Ewald-Boalsa zawiera nieznaczna ilosc kwasu mlekowego

Bułka próbnego śniadania Ewald-Boalsa zawiera nieznaczną ilość kwasu mlekowego. Ilość ta nie wystarcza jednak dla spowodowania dodatniego wyniku próby Straussa. Dlatego też można ją zupełnie zlekceważyć. Lotne kwasy tłuszczowe oznacza ryc. 37. Niedokwaśność żołądkowa: Am=40 Lm=25, sprawdza się w soku żołądkowym w ten sposób, że w probówce 10 ml soku trzymając nad jej końcem niebieski papierek lakmusowy zwilżony wodą. Lotne kwasy tłuszczowe zabarwiają papierek na czerwono. Dla wykrycia kwasu octowego zawartość żołądkową nieprzesączoną wyciąga się eterem nie zawierającym kwasu. Po całkowitym odparowaniu wyciągu dolewa się do pozostałości nieco wody, roztwór dokładnie zobojętnia rozcieńczonym roztworem dwuwęglanu sodowego i dodaje się nieco kwasu siarkowego oraz alkoholu. Jeżeli zawartość żołądkowa zawiera kwas, octowy, to otrzymuje się zapach eteru octowego. Dla wykrycia kwasu masłowego skłóca się 10 ml soku z 50 ml et eru. Po odparowaniu wyciągu eterowego pozostałość rozpuszcza się w małej ilości wody i dodaje trochę chlorku wapniowego. [więcej w: europoles kromiss, gestamp wrocław, rybka akwariowa krzyżówka ]

Powiązane tematy z artykułem: europoles kromiss gestamp wrocław rybka akwariowa krzyżówka