Dowody fizjologiczne przeciw niezależnemu powstawaniu

U wszystkich, a przynajmniej u ogromnej większości organizmów, podstawowe procesy życiowe, takie jak rozwój, dziedziczność, pobudliwość i główne procesy przemiany materii (np. oddychanie) oraz czynności licznych jednakowych tkanek i organów, wykazują uderzająco wspólne cechy; niezbędne dla wielu czynności życiowych substancje czynne (enzymy, hormony, witaminy) są u bardzo wielu istot żywych jednakowe; i w końcu — występowanie określonych produktów przemiany materii jest charakterystyczne dla pewnych grup systematycznych.

Dowody geograficzne. Geograficzne bariery w czasach obecnych i ubiegłych, stanowiące przeszkody dla swobodnej wędrówki organizmów (np. wysokie góry i morza dla roślin lądowych, a lądy dla organizmów morskich), mają ścisły związek z różnorodnością flory i fauny poszczególnych obszarów, krajów, kontynentów i mórz. Na przykład świat organiczny dwóch kontynentów wykazuje tym większą różnorodność w rodzinach, rodzajach itd., im słabsza jest obecnie i była dawniej łączność pomiędzy lądami; przyczyna tego zjawiska leży oczywiście w tym, że rozwój filogenetyczny istot żywych w każdym takim kraju przebiegał niezależnie. Wspólne formy natomiast występują na dwóch obszarach tym obficiej, im łatwiejsza była wymiana form. Najczęściej mieszkańcy danego obszaru są najściślej spokrewnieni z przedstawicielami takiego kraju, którego budowa geologiczna i geograficzna pozwalały na imigrację. Dotyczy to np. Wysp Zielonego Przylądka i afrykańskiego lądu stałe go, wysp Galapagos albo Juan Fernandez i sąsiednich obszarów Ameryki. Im bardziej natomiast jakiś obszar, np. jakaś wyspa, był oddzielony od pozostałego świata i im dłużej trwała ta izolacja, tym bogatszy jest on zwykle we własne formy, endemity. Endemity są to po części takie organizmy, które powstały dopiero po odizolowaniu i nie miały możności dalszego rozprzestrzeniania się (endemity progresywne); po części zaś są organizmami, które utrzymały się na obszarze jako pozostałość dawniej szerzej rozprzestrzenionej flory czy też fauny, która na innych obszarach wymarła (endemity kon- serwatywne albo reliktowe; por. z częścią geograficzną). [przypisy: przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe opole, rybka akwariowa krzyżówka, tetralysal opinie ]

Powiązane tematy z artykułem: przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe opole rybka akwariowa krzyżówka tetralysal opinie