Zmysły

Z wrażeń odbieranych za pomocą skóry należy jeszcze omówić uczucie łaskotania i świądu.. Wystarczy lekko zadrażnić piórkiem skórę owłosioną, wargi, nos, powieki, lub czoło aby wywołać uczucie łaskotania. Skóra na podeszwach, w pasze jest szczególnie wrażliwą i tu nawet dość silne mechaniczne bodźce wywołują tak silne uczucie łaskotania, że występują odruchy, obejmujące kilka grup mięśniowych, odruchy nie dające się hamować wolą.
Ukłucie owadów, lekkie dotknięcie igłą wywołuje uczucie świądu, Pomiędzy świądem a łaskotaniem niema właściwie ostrej granicy, a istnieją tylko przejścia pomiędzy tymi dwoma wrażeniami. Tak n. p. lekkie dotknięcie warg wywołuje wrażenie pośrednie między łaskotaniem a świądem.
Jest jeszcze rzeczą sporną, czy wrażenie łaskotania i świądu należy uważać za oddzielne wrażenia równoznaczne z wrażeniem ucisku lub bolu, czy też za odmianę tych wrażeń. Jedni autorowie sądzą, że te same włókna nerwowe, które przeznaczone są dla dotyku i bolu przewodzą również wrażenie świądu i łaskotania. Tłumaczą te wrażenia bądź to odmiennym sposobem zadrażnienia włókien dotyku (Funke) lub włókien bolu i dotyku, bądź też w ten sposób, że powstaje przy zmienionym sposobie zadrażnienia włókien przeznaczonych dla bólu, a łaskotanie przy drażnieniu włókien dla dotyku (Fey i Kieso w). Według innego zapatrywania (Ats) stanowi świąd i łaskotanie tylko odmianę jednego rodzaju wrażenia zmysłowego, i ma oddzielne włókna nerwowe, odmienne od włókien dla bolu i dotyku. [więcej w: malaga ropczyce, , kleks radarowa ]
Wszelkie zjawiska świata zewnętrznego dochodzą do naszej świadomości za pomocą zmysłów. Wzrokiem odbieramy wrażenia świetlne, słuchem dźwięki, smakiem wrażenia smakowe i t. d. Do odbierania tych wrażeń zmysłowych służą, jak widzieliśmy wyżej, odpowiednie urządzenia, narządy zmysłowe, połączone bezpośrednio z dośrodkowymi włóknami nerwowymi. Oko jest narządem zmysłowym wzroku, ucho narządem słuchu, komórki smakowe błony śluzowej języka, komórki węchowe błony śluzowej nosa są narządami smaku względnie węchu, skóra jest tym narządem zmysłowym, którym odbieramy wrażenia dotyku, temperatury, bolu, świądu i łaskotania. Narządy zmysłowe są zaopatrzone w szczególne urządzenia, mające tę właściwość, że dostępne są tylko pewnym szczególnym działaniom z zewnątrz i tylko przez te, a nie inne bodźce ulegają dośrodkowe włókna nerwowe zadrażnieniu, Drgania fal eteru mogą tylko na oko zadziałać w ten sposób, aby wywołać wrażenie światła, drganiom fal powietrznych ulega tylko ślimak ucha, dzięki czemu powstaje wrażenie słuchowe, tylko komórki smakowe i węchowe powodują pod wpływem zadrażnienia chemicznego wystąpienie wrażenia smaku względnie węchu.

Powiązane tematy z artykułem: kleks radarowa malaga ropczyce