Komórki epidermy

Zewnętrzne ściany epidermy, której komórki często zawierają chloroplasty, są bardzo cienkie i pokryte delikatną kutykulą. Komórki epidermy są wielkie, mogą być wykształcone jako zbiorniki wodne, stanowiące prawdopodobnie ochronę przed nadmierną utratą wody w suchszych godzinach dnia. Szparki nie leżą w zagłębieniach, przeciwnie, są nawet niekiedy mniej lub bardziej wysunięte ponad epidermę; takie ich ułożenie sprzyja transpiracji. Mezofil składa się z nielicznych tylko warstw wielkich cienkościennych komórek; występują w nim bardzo obszerne przestwory międzykomórkowe, tworzące system przewietrzający. Jeśli wykształca się miękisz palisadowy, jest on jednowarstwowy; komórki jego mają przeważnie kształt stożkowaty i są zwrócone podstawą ku światłu. Liczne higrofity mają hydałody (mezofity, kserofity czołowe, aktywnie wydzielające wodę, albo szparki wodne, przez które woda jest wytłaczana); za ich pośrednictwem, gdy transpiracja ulega zahamowaniu w zbyt wilgotnym powietrzu, wydzielana jest woda w postaci kropel. Na stanowiskach cienistych, przy słabym świetle, duża powierzchnia liści tych roślin zwiększa możliwości asymilacji, W związku z bardzo niską transpiracją w stale wilgotnym i zacienionym siedlisku higrofity mają najczęściej słabo rozwinięty system korzeniowy oraz elementy przewodzące wodę.

Przystosowania do siedliska i klimatu umiarkowanie wilgotnego. Mezofity. Mezofitami nazywamy rośliny, które żyją w siedliskach o umiarkowanie wilgotnej, dobrze przewietrzanej glebie; nie są tu one narażone na niebezpieczeństwo długotrwałej suszy, występującej np. w okresie wegetacyjnym latem zielonych roślin drzewiastych naszych lasów, Mezofity mają tylko słabo wykształcone urządzenia ograniczające parowanie, co decyduje o ich pośrednim stanowisku między higrofitami a kserofitami. Ich mezomorficzne liście wykazują symetrię grzbieto—brzuszną i najczęściej są stosunkowo duże; nie mają one powłoki z włosków ani nalotu woskowego, nie wykształcają też tkanki wodnej. [podobne: krew przy podcieraniu, anatoksyna przeciwtężcowa, globus histericus ]

Powiązane tematy z artykułem: anatoksyna przeciwtężcowa globus histericus krew przy podcieraniu