Stopień poliploidalności

Zachodzące uwielokrotnienie liczby chromosomów przyczynia się do zwiększenia średnicy członów naczyń w ich pierwszych stadiach rozwojowych; w stadiach późniejszych, jak wiadomo, protoplasty ich ulegają degeneracji. Szczególnie wysoki stopień poliploidalności osiągają niektóre komórki, zwłaszcza we włoskach wydzielniczych i parzących. Komórki takie zawierają często jądra olbrzymiej wielkości w porównaniu Z jądrami komórek merystemów. Takie olbrzymie jądra występują np. we włoskach żywych na płatkach korony Cucurbita pepo oraz we włoskach parzących Urtica dioicc. Jądra te mogą osiągnąć wartość 128 mm. Jeszcze wyższy stopień poliploidalności (256 mm) stwierdzono we włoskach parzących Urtica pilulijera oraz w olbrzymich podstawowych komórkach włosków wydzielniczych. Należy jednak podkreślić, że nie wszystkie tkanki wydzielające i gruczołowe cechuje poliploidalność. Komórki gruczołów trawiennych roślin owadożernych (np. Pinguicula) zachowują diploidalne liczby chromosomów. Nie zaobserwowano również poliploidyzacji pewnych innych tkankach gruczołowych, np. w komórkach miodników. W związku z omawianym zagadnieniem na szczególną uwagę zasługuje tkanka wyściełająca pylników mająca również charakter tkanki wydzielniczej. W tkance tej dotąd zaledwie w kilku przypadkach dało się stwierdzić powstawanie jąder poliploidalnych na drodze endomitozy. Znacznie częściej w toku rozwoju tej tkanki odbywają sie podziały mitotyczne, w których przebiegu dają sie z reguły obserwować rozmaitego typu zakłócenia. Doprowadzają one często do powstawania komórek dwu- lub kilkujądrowych; wytwarzane są również w licznych przypadkach jądra poliploidalne, powstające w wyniku rozmaitych zakłóceń w podziałach mitotycznych np. nieprawidłowego rozchodzenia się chromosomów potomnych na bieguny,  zahamowania mitoz, zlewania się wrzecion itd. W rozwoju tej tkanki zatem dają się obserwować inne mechanizmy cytologiczne niż podczas endomitotycznej poliploidyzacji. [więcej w: przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe opole, rybka akwariowa krzyżówka, tetralysal opinie ]

Powiązane tematy z artykułem: przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe opole rybka akwariowa krzyżówka tetralysal opinie