Z lekka zielonawy odczynnik w obecnosci kwasu mlekowego staje sie wyraznie zólty

Z lekka zielonawy odczynnik w obecności kwasu mlekowego staje się wyraźnie żółty. Wynik dodatni próby z roztworem chlorku żelazowego dają prócz kwasu mlekowego także peptony, cukier, fosforany i niektóre inne związki. Dla uniknięcia ich wpływu Strause poleca próbę z wyciągiem w przesączu soku. Postępowanie jest następujące: do lejka rozdzielczego o pojemności 30 ml z podziałkami 5 i 25 ml (ryc. 39) nalewa się do kreski 5 prz. esączu soku i do kreski 25 eteru nie zawierającego alkoholu, alkohol bowiem sam daje dodatnią próbę z roztworem chlorku żelazowego. Po silnym skłóceniu w ciągu 10-15 minut i po oddzieleniu się eteru zlewa się sok przez kran u dołu lejka i dolewa się do lejka przekroplonej wody do 25, a następnie 2 krople IOro roztworu chlorku żelazowego silnie skłóca się. W obecności kwasu mlekowego ponad 1 promil dolna warstwa wodna płynu w lejku zabarwia się wybitnie żółtozielono. Przy ilości kwasu mlekowego 0,5 promile zabarwi enie jest słabe. Jeżeli sok nie zawiera wolnego kwasu solnego, to kwas mlekowy wiąże się z białkami soku i pojawia się jako wolny dopiero po nasyceniu białka. Ponieważ związany kwas mlekowy nie przechodzi do eteru, przeto w przypadkach braku wolnego kwasu solnego należy dla zwolnienia kwasu mlekowego z jego połączeń z białkiem poprzednio dodać do soku kwasu solnego aż do otrzymania dodatniej próby na wolny kwas solny i dopiero potem przerabiać próbę Straussa. [hasła pokrewne: papryka giżycko, anatoksyna przeciwtężcowa, krew przy podcieraniu ]

Powiązane tematy z artykułem: anatoksyna przeciwtężcowa krew przy podcieraniu papryka giżycko