Wspolna cecha wszystkich organizmow

Wspolną też cechą wszystkich organizmów jest to, że są one zbudowane z komórek oraz że życie ich jest związane z protoplazmą. Z teorią stworzenia nie zgadza się nadto występowanie w jakiejś grupie poszczególnych cech, których — zgodnie z jej planem budowy — właściwie nie należałoby wcale oczekiwać (np. występowanie spermatozoidów w łagiewce pyłkowej Cycadinae). Liczne homologie i analogie morfologiczne również są trudne do zrozumienia w świetle teorii Stworzenia. Istnieje wiele organów, które mimo całkowicie róznej budowy i odpowiednio róznych funkcji, wykazują jednak osobliwe homologie, tzn. są morfologicznie równowartościowe. Na przykład pochodzenie tak różnie zbudowanych tworów, jak ciernie i wąsy, daje się wywieść w wielu przypadkach, jak już widzieliśmy, z liści właściwych; dotyczy to również kielicha, korony, pręcików i owocolistków w kwiecie. Z drugiej strony uderzający jest fakt, że bardzo często organy, mimo silnie zaznaczonych podobieństw w budowie i mimo podobnych funkcji, wywodzą się jednak z różnych form zasadniczych; organy takie nazwaliśmy analogicznymi. Tak np. u niektórych gatunków wąsy albo ciernie są przekształconymi osiami pędów, u innych — liśćmi właściwymi, u jeszcze innych — korzeniami. Wszystkie te zjawiska są zupełnie zrozumiałe, jeśli się przyjmie, że filogenetyczne przekształcenia form zasadniczych mogły się dokonać w wyniku podziału pracy, albo też zmian warunków życiowych; przy czym przekształcenia te mogły odbywać się albo w zu- pełnie różnych kierunkach, albo też w jednakowych. Niefunkcjonujące, zredukowane organizmy, które występują u niektórych gatunków, są szczególnym dowodem na to, iż gatunki te pochodzą od takich istot, u których organy te były normalnie wykształcone. W obrębie rodziny Scrophulariaceae występują np. gatunki, u których liczba pręcików wynosi od pięciu — u Verbascum, do dwóch zredukowanych do połowy. [więcej w: gestamp wrocław, power8 workshop allegro, bedicort g ]

Powiązane tematy z artykułem: bedicort g gestamp wrocław power8 workshop allegro