Wrażenie ucisku

Jeżeli ucisk działa równomiernie na skórę, wtedy nie odczuwamy żadnego wrażenia ucisku, jak to np. ma miejsce z ciśnieniem atmosferycznym. Jeżeli natomiast ucisk jest nierównomierny, wtedy wrażenie jest wyraźne. Ręka włożona do rtęci lub wody nie odczuwa w miejscach zanurzonych żadnego ucisku, tylko w miejscu odpowiadającemu powierzchni płynu ucisk na skórę jest wyraźny (doświadczenie Meisera). Zmiany na skórze w miejscach, odpowiadających granicy powierzchni płynu i powietrza, są zdaje się, znaczniejsze i stąd pochodzi znaczniejsze zadrażnienie zakończyn nerwowych, aniżeli w miejscach równomiernie przez płyn uciśniętych.
Im szybciej zmiany na skórze występują, czyli im szybciej działa ucisk, tym wrażenie jest silniejsze. Odpowiednio do ilości punktów ucisku w różnych miejscach, będzie działanie bodźców w różnych miejscach rozmaite. [hasła pokrewne: malaga ropczyce, , kleks radarowa  ]
Stwierdzono, że na końcach palców można jeszcze odróżnić działanie dwóch ciężarów, jeżeli stosunek i h do siebie odpowiada stosunkowi 29: 30 czyli, że różnica ciężar w wynosi 1/30 ciężaru bezwzględnego. Prawo to ma zastosowanie tylko w pewnych granicach, gdy zdolność odróżniania różnicy dwóch ciężarów wzrasta wprawdzie wraz z wzrostem ciężaru, ale maleje przy ciężarach bardzo wielkich. W rozmaitych miejscach skory zdolność odróżniania dwóch ciężarów od siebie jest różna; na ramieniu, przedramieniu i ręce odczuwa się różnicę 1/10—1/2, na czole, wargach, policzkach, skroniach można wykazać różnic 1/30—1/40, na kończynach dolnych, a zwłaszcza na podeszwach i na tylnej stronie uda i podudzia odczuwanie różnicy ciężarów jest znacznie gorsze,
Jeżeli na skórę działa szereg po sobie następujących podniet uciskających, to musi między jednym bodźcem a drugim upłynąć 1/400 —1/600 sekundy, aby każda z podniet wywołała osobne wrażenie ucisku. Jeżeli przyłożymy palec do szybko wirującego koła zębatego, to mamy wrażenie gładkiego ciała; przy zmniejszonej ilości obrotów czujemy dotyk każdego zęba oddzielnie. Pojedyncze części skóry jednak pod tym względem wykazują dość znaczne różnice; jeżeli przyłożymy do skóry szereg stroików o różnej ilości drgnień na sekundę (od 13 do 1000) to nie w każdym miejscu skóry każdy stroik wywoła wrażenie drgania. Tak np. skóra na grzbietnej stronie ramienia nie odczuwa już drgań stroika 0 92 do 480 drgnieniach, grzbiecie 0 92 do 375, a na końcach palców znika to uczucie dopiero przy stroiku 0 800 do 1000 drgnieniach na sekundę.

Powiązane tematy z artykułem: kleks radarowa malaga ropczyce