W stanach chorobowych barwa ulega nieraz zmianie

W stanach chorobowych barwa ulega nieraz zmianie. Większa domieszka krwi nadaje zawartości żołądkowej barwę czerwoną lub czarnobrunatną, zależnie od wytworzenia się kwaśnej hematyny pod wpływem działania kwasu. Za wartość żołądkową bada się co do jej ilości, barwy, przejrzystości, woni, wyglądu zewnętrznego, domieszek widocznych gołym okiem (śluz, ropa, krew, resztki pokarmowe itd. ). Jeżeli próbne śniadanie zawiera składniki stałe, bada się także podział na warstwy i stopień rozdrobnienia pokarmów na hemoglobinę. Domieszka żółci zabarwia zawartość żołądkową na żółto. Woń, w prawidłowych warunkach zawartość żołądkowa na czczo oraz po próbnych śniadaniach jest bezwonna. Zawartość nadkwaśna ma woń kwaśną. W razie fermentacji lub gnicia w żołądku jego zawartość może mieć woń kwasu masłowego, siarkowego itd. [więcej w: agroma szczecin, globus histericus, berlux ]

Powiązane tematy z artykułem: agroma szczecin berlux globus histericus