Uchodzi uwagi takze zaburzenie, którego cecha jest wybitna zmiennosc w napieciu pracy wydzielniczej gruczolów zoladkowych podczas tego samego okresu wydzielniczego

Uchodzi uwagi także zaburzenie, którego cechą jest wybitna zmienność w napięciu pracy wydzielniczej gruczołów żołądkowych podczas tego samego okresu wydzielniczego. Objawia się to zaburzenie kilkakrotnym występowaniem w czasie tego samego okresu wydzielniczego wzmożenia wydzielania soku żołądkowego na przemian z obniżeniem, przy czym cały okres wydzielniczy bywa najczęściej wyraźnie przedłużony. Spostrzega się wreszcie przypadki, które na podstawie badania jednoczasowego określa się jako bezsoczność żołądkową, tymczasem sok żołądkowy zawiera wolny kwas solny, lecz w okresie wcześniejszym lub, co bywa częściej, późniejszym (ryc. 22). Wszystkie te spostrzeżenia spowodowały, że od r. 1906 zaniechałem szeroko rozpowszechnionej w tym czasie metody jednoczasowej badania wydzielniczej czynności żołądka, mianowicie w godzinę po próbnym śniadaniu Ewald-Boalsa i zacząłem stosować metodę cząstkową, zastępując przy tym gruby zgłębnik żołądkowy cienkim o świetle 2 mm. Metoda polega na tym, że po wprowadzeniu do żołądka próbnego śniadania aspiruje się przez cienki zgłębnik co 15 minut porcje zawartości żołądkowej dostateczne do rozbioru, aż do ustania wydzielania ż-ołądkowego, przy czym badany nie powinien połykać śliny, lecz ją wypluwać. Uzyskane porcje soku żołądkowego poddaje się szczegółowemu badaniu. [przypisy: tuw rzeszów, gestamp wrocław, anatoksyna przeciwtężcowa ]

Powiązane tematy z artykułem: anatoksyna przeciwtężcowa gestamp wrocław tuw rzeszów