Dowody przemawiające za teorią descendencji

U rodzaju Scrophularia piąty pręcik istnieje, ale jest zredukowany; u Digitalis brak pręcika zredukowanego; Gratiola ma tylko dwa płodne pręciki, a nadto jeszcze dwa zredukowane; Veronica ma tylko dwa pręciki płodne; u niektórych Calceolaria występują tylko dwa pręciki, które są zredukowane do połowy. Teoria stworzenia nie jest w stanie wyjaśnić zagadki występowania zredukowanych, a więc nieużytecznych „organów”. U niektórych istot żywych obserwuje się sporadyczne pojawianie się pewnej szczególnej cechy, którą można zinterpretować jedynie jako powrót (atawizm) do dawno zanikłych cech, które występowały u przodków. I tak np. w niektórych kwiatach wykształcają się niekiedy pręciki płodne zamiast zredukowanych.Następnym dowodem jest fakt, iż niektóre zarodki są morfologicznie o wiele bardziej zróżnicowane niż wykształcone organizmy (jak u niektórych uwstecznionych istot żywych, np. u wielu pasożytów). Dowodem pokrewieństwa organizmów może również być fakt, iż liście młodociane, wykształcane przez siewki niektórych roślin, ściśle przystosowanych do skrajnych warunków życiowych, są podobne w wyglądzie do form następczych liści pewnych innych gatunków tego samego rodzaju, nie wykazujących jednak tak skrajnego przystosowania; są to ich domniemani przodkowie (np. Acacia). Tu bowiem, jak zresztą często i w innych przypadkach, pewna forma powtarza w swoim rozwoju ontogenetycznym mniej lub więcej wyraźnie wiele stadiów rozwojowych, które musimy uznać na podstawie innych danych jako stadia jej filogenetycznego rozwoju (prawo biogenetyczne) [patrz też: gestamp wrocław, power8 workshop allegro, bedicort g ]

Powiązane tematy z artykułem: bedicort g gestamp wrocław power8 workshop allegro