Pokolenie mszaków i roślin nasiennych

U mszaków i roślin nasiennych oba pokolenia nie są samodzielnymi osobnikami jak u paprotników, gdyż jedno pokolenie pozostaje stale związane z drugim, podobnie jak pasożyt ze swym żywicielem. W tym przypadku dopiero dokładne badania pozwoliły stwierdzić, że tutaj także zachodzi przemiana pokoleń. Tam, gdzie w państwie roślinnym występuje przemiana pokoleń, jest z nią prawie bez wyjątku związana przemiana faz jądrowych (heterofazowaa przemiana pokoleń). Tak np. ulistniony sporofit paproci jest diploidalny (diplofaza, diplont), prothallium paproci natomiast jest haploidalne (haplofaza, haplont). Jednak przemiana faz jądrowych bynajmniej nie zawsze jest połączona z przemianą pokoleń; np. u licznych niższych roślin rozmnażających się seksualnie zachodzi przemiana faz jądrowych, natomiast brak jest przemiany pokoleń. Dowodzi tego również kilka godnych uwagi przypadków, kiedy z komórek wegetatywnych jednego pokolenia może rozwinąć się bezpośrednio inne pokolenie, mające tę samą liczbę chromosomów. U pewnej formy gatunku rozwija się aseksualnie z wegetatywnych komórek diploidalnego tutaj przedrośla diploidalna paproć. [przypisy: polidypsja, piperine forte skutki uboczne, usg piersi lodz ]

Powiązane tematy z artykułem: piperine forte skutki uboczne polidypsja usg piersi lodz