Taki typ jest równiez typu sieosecretorius

Taki typ jest również typu sieosecretorius. Z tą różnicą, że przebiega on z niedokwaśnością lub nadkwaśnością żołądkową. Ilustrują ten stan ryc. 24 i 25. W innych przypadkach energia gruczołów wydzielniczych żołądka szybko się wyczerpuje, tak iż odczyn na ponowny bodziec jest znacznie słabszy. Taki typ nazywam typem astenicznym, czyli wyczerpliwym (typus asthenicus). Zależnie od tego, że poziomy ogólnej kwaśności i wolnego kwasu solnego mogą być w tym typie prawidłowe, wzmożone lub obniżone, odróżniam 3 odmiany tego typu. Ilustrują je ryc. 26, 27 i 28. W niektórych przypadkach odczyn na podnietę początkowo jest mały, lecz narastający, dochodzący do najwyższego stopnia dopiero po ponownym działaniu tej samej podniety. Typ taki nazywam typem opieszałym, czyli bezwładnym (typus iners). Typ ten spotyka się u chorych z normalną kwaśnością soku żołądkowego i z niedokwaśnością po pierwszym śniadaniu. Ilustrują go ryc. 29 i 30. [więcej w: gestamp wrocław, europoles kromiss, malaga ropczyce ]

Powiązane tematy z artykułem: europoles kromiss gestamp wrocław malaga ropczyce