Rozmnażanie wegetatywne

Do wegetatywnego rozmnażania służą występujące u roślin wyższych liczne podziemne bulwy, np. ziemniaka, i cebule; nadto odrywające się rozmnóżki pączkowe (bulwki), które rozwijają się z nadziemych pączków kątowych, mianowicie rozmnóżki bulwkowate i rozmnóżki cebulkowe, oraz pączki zimujące licznych roślin wodnych.

Wytwarzanie komórek rozrodczych. Komórki rozrodcze bezpłciowe (spory, czyli zarodniki) tworzą się w dwóch postaciach. 1) Komórki, często powstające przez pączkowanie, zostają odłączone albo odcięte od grupy komórek organizmu jako komórki rozrodcze; są to egzospory, czyli konidia wielu grzybów. 2) Komórki rozrodcze powstają jako endospory, czyli spory tworzące się w specjalnych zbiornikach spor zarodniach (sporangiach); wydostają się z ich wnętrza lub też zostają wyrzucane przez otwór albo przez rozerwanie ściany, jak np. Continue reading

Zjawisko dzieworództwa

Zjawisko dzieworództwa, czyli partenogenezy zostało dotychczas stwierdzone w państwie roślinnym u licznych niższych grzybów i glonów, a także u wielu rodzin wyżej uorganizowanych roślin (jak np. u Rfarsiledceae, Compositae, Rosaceae, Thymelaeaceae, Urticaceae), u których zarodki mogą powstawać z niezapłodnionych komórek jajowych. Naturalna partenogeneza występuje, jeżeli komórki płciowe kiełkują samorzutnie bez zapłodnienia; w partenogenezie eksperymentalnej zaś nastepuje w wyniku zabiegów stosowanych w doświadczeniach. Głębsze zrozumienie zjawisk rozmnażania, które są bardzo różnorodne, można osiągnąć dopiero podstawie dokładnych studiów cyklu rozwojowego poszczególnych grup roślinnych. Zadanie to wiec przypada w udziale systematyce. Continue reading

Dowody fizjologiczne przeciw niezależnemu powstawaniu

U wszystkich, a przynajmniej u ogromnej większości organizmów, podstawowe procesy życiowe, takie jak rozwój, dziedziczność, pobudliwość i główne procesy przemiany materii (np. oddychanie) oraz czynności licznych jednakowych tkanek i organów, wykazują uderzająco wspólne cechy; niezbędne dla wielu czynności życiowych substancje czynne (enzymy, hormony, witaminy) są u bardzo wielu istot żywych jednakowe; i w końcu — występowanie określonych produktów przemiany materii jest charakterystyczne dla pewnych grup systematycznych.

Dowody geograficzne. Geograficzne bariery w czasach obecnych i ubiegłych, stanowiące przeszkody dla swobodnej wędrówki organizmów (np. wysokie góry i morza dla roślin lądowych, a lądy dla organizmów morskich), mają ścisły związek z różnorodnością flory i fauny poszczególnych obszarów, krajów, kontynentów i mórz. Na przykład świat organiczny dwóch kontynentów wykazuje tym większą różnorodność w rodzinach, rodzajach itd., im słabsza jest obecnie i była dawniej łączność pomiędzy lądami; przyczyna tego zjawiska leży oczywiście w tym, że rozwój filogenetyczny istot żywych w każdym takim kraju przebiegał niezależnie. Continue reading

Dowody paleontologiczne

Paleontologia wykazuje, że w historii naszej planety pewne gatunki całkowicie wygasają. Powstają za to inne gatunki, które są do nich często mniej lub więcej podobne. Im bliżej teraźniejszości, tym podobniejsze są do istot żyjących obecnie gatunki żyjące w poprzednich okresach. Formy pochodzące z kolejno następujących po sobie warstw ziemi można często uporządkować w szeregi o coraz wyższym stopniu organizacji, przy czym nowe rodzaje albo nawet całe rzędy stanowią punkty wyjściowe dla nowych szeregów przodków, Grupy systematyczne, które traktowane są jako najbardziej zróżnicowane, ukazały się w historii ziemi stosunkowo późno; np. Angiospermae znamy z całą pewnością dopiero z dolnej kredy. Continue reading