Sprawe rozstrzyga badanie wydobytej zawartosci

Sprawę rozstrzyga badanie wydobytej zawartości. Stwierdzenie resztek pokarmowych, dających się wykryć tylko badaniem drobnowidowym, tzw. zaleganie drobnowidowe (microretentio), nie ma praktycznego znaczenia, można bowiem nierzadko je spostrzegać u osób zupełnie zdrowych. Po dokładnym płukaniu żołądka odosobnia, się badanego od otoczenia, by uniknąć wpływów dodatkowych na wydzielniczą czynność żołądka. Metoda cząstkowa badania wydzielniczej czynności żołądka. Poleca się pacjentowi nie palić tytoniu przez czas trwania badania oraz zacho- wywać zupełny spokój i podaje się na czczo próbne śniadanie. Po pró- bnym śniadaniu Ewald-Boalsa dokładnie po upływie godziny, a po śniadaniu białkowym p o 45 minutach wydobywa się zawartość żołądkową i poddaje się ją szczegółowemu badaniu. Jeżeli uzyskano zawartość także na czczo, to również się ją bada. Walery Jaworski polecił w r. 1882 uzupełniać to postępowanie przez oznaczanie ilo ci zawartości, która znajduje się w żołądku w chwili jej wydobywania. W tym celu bezpośrednio po wydobyciu zawartości żołądkowej wlewa się do żołądka 100 ml wody przekroplonej, układa się badanego kolejno na wznak, na brzuch, na bok prawy i lewy dla dokładnego przemieszania się wody z pozostałą w żołądku zawartością je znowu wypompowuje się nieco zawartości. [patrz też: tuw rzeszów, rybka akwariowa krzyżówka, malaga ropczyce ]

Powiązane tematy z artykułem: malaga ropczyce rybka akwariowa krzyżówka tuw rzeszów