Forma kaktusowa

Zielone pędy sukulentów stanowią typowe bulwy pochodzenia pędowego; są one obszernymi zbiornikami wody. „Forma kaktusowa” jest pod każdym względem korzystna dla skrajnych kserofitów. Często występujące zjawisko polegające na tym, że nawet oddalone pod względem systematycznym organizmy wykazują wyraźne podobieństwa w budowie, nazywamy konwerencją. W upodobnionej budowie takich organizmów, które żyją w jednakowym środowisku, można łatwo dopatrzyć się podobnych ekologicznych przystosowań do określonych warunków zewnętrznych. Jeśli pędy sukulentów w krańcowym wykształceniu przybierają postać zbliżoną do kuli (Cactaceae, Euphotbiaceae), mają one stosunkowo najmniejszą powierzchnię i tym samym najmniej transpirują. Kulisty kaktus np. o powierzchni 300 razy mniejszej transpiruje w jednako wym czasie 6000 razy mniej niż ulistniona gałąź pnącza Aristolochia macrophulla o tym samym ciężarze. Kaktus bowiem dzięki budowie epidermy jest także znacznie lepiej zabezpieczony przed parowaniem. [patrz też: agroma szczecin, berlux, nadstaga ]

Powiązane tematy z artykułem: agroma szczecin berlux nadstaga