Kserofity

Szczególnie godne uwagi są niektóre kserofity, u których zanikają nie tylko liście, lecz także osie pędów wegetatywnych. Wówczas jedynymi organami wegetatywnymi są spłaszczone zielone korzenie powietrzne. Oprócz umocowywania rośliny na podłożu i pobierania wody spełniają one równocześnie funkcje liści (np. u Taeniophullum, epifitycznego tropikalnego przedstawiciela Orchidaeeae). Dla pędów wielu kserofitów charakterystyczny jest silny rozwój sklerenchymy; zabezpiecza ona sztywność nawet po mniejszej lub większej utracie wody. Z tą właściwością wiąże się często wytwarzanie kłujących cierni. Ciernie występują takze u niektórych niekseromorficznych roślin, pochodzących z innych stref klimatycznych (i u niektórych pnączy), jednak pęd przekształcony w cierń właściwy jest przede wszystkim wielu kserofitom pustynnym, stepowym i pochodzącym ze zbiorowisk suchej drzewiastej roślinności (suchych lasów i ciernistych zarośli). Ciernie są to twory zaostrzone, kształtu szydłowatego, sztywne dzięki silnie rozwiniętej tkance wzmacniającej, nierozgałęzione albo rozgałęzione. Powstały one w wyniku przeobrażenia liści lub ich części (ciernie pochodzenia liściowego, np. Cactaceae, pędów (ciernie pochodzenia pędowego) albo w bardzo rzadkich przypadkach korzeni (ciernie powstałe z korzeni); wytwarzanie cierni połączone jest często z silnym ich drewnieniem. [więcej w: krew przy podcieraniu, anatoksyna przeciwtężcowa, globus histericus ]

Powiązane tematy z artykułem: anatoksyna przeciwtężcowa globus histericus krew przy podcieraniu