Formy flory planktonowej

Rośliny niższe o prostej budowie, mogą przymocowywać się do podłoża za pomocą mas galaretowatych lub śluzu albo unosić się w środowisku płynnym, np. w wodzie. Organizmy wolno unoszące się w wodach śródlądowych i w morzach nazywamy planktonem w przeciwieństwie do form przytwierdzonych do dna — bentos u. Liczne formy flory planktonowej obdarzone są możliwościami aktywnego ruchu dzięki często występującym biczykowatym kurczliwym wiciom. Takie organizmy planktonowe wskutek mchów bodźcowych mogą kierować się do miejsc o odpowiednich warunkach pokarmowych, unikając miejsc niekorzystnych. Inne organizmy planktonowe, nie mając możliwości swobodnego ruchu, mają często specjalne przystosowania do unoszenia się w wodzie. Powierzchnia ich ciała ulega znacznemu powiększeniu dzięki długim kolcom, listewkom lub spadochronowatym płytkom; powiększa się przez to znacznie opór wywołany tarciem ciała o wodę, co opóźnia szybkość opadania. Wszystkie te prosto uorganizowane rośliny mają określone kształty. ciała. Istnieją jednak pewne rośliny niższe, które wciąż zmieniają swoją postać, a są pozbawione stałych zarysów ciała, np. plazmodia śluzowców.[podobne: krew przy podcieraniu, anatoksyna przeciwtężcowa, globus histericus ]

Powiązane tematy z artykułem: anatoksyna przeciwtężcowa globus histericus krew przy podcieraniu