Przystosowania do siedliska fizjologicznie suchego

Im bardziej suche jest powietrze, w którym żyją rośliny, i im bardziej utrudnione jest zaopatrywanie ich w potrzebną ilość wody, tym konieczniejsze są urządzenia, które podczas częstych albo długich okresów suszy zmniejszyłyby intensywność oddawania wody. Samo jednak ograniczenie transpiracji, które w niekorzystnych warunkach również we wszystkich innych strefach klimatycznych zostaje osiągane przez zamykanie szparek, nie jest wystarczające dla roślin krańcowo suchego klimatu i siedliska. Wytrzymałe na wysychanie w takim stopniu jak porosty i mchy są tylko nieliczne Cormophyta; ogromna ich większość ginie najczęściej już po silniejszym zwiędnięciu. Rośliny mogące żyć w bardzo suchych środowiskach, zwłaszcza na suchych glebach, nazywamy kserofitami. Są one kseromorficzne, tzn. mają urządzenia do trwałego albo przynajmniej okresowego ograniczania transpiracji; mają one przeważnie bardzo długie korzenie, co ułatwia pobieranie z ubogiego w wodę podłoża wystarczającej jej ilości. Szczególnie kseromorficzne są naturalnie liczne rośliny skrajnie suchych obszarów, a więc przede wszystkim pustyń i stepów, nadto roślinność suchych skał oraz wiele epifitów. Cześć urządzeń obniżających transpiracje stanowi prawdopodobnie równocześnie ochronę przed zbyt intensywnym oświetleniem i nagrzewaniem. Transpiracje mogą ograniczać następujące szczegóły budowy anatomicznej: zgrubienia zewnętrznych ścian epidermy, przede wszystkim zwartość lub zgrubienie (albo jedno i drugie) kutykuli i warstw skutynizowanych, przynajmniej na górnej powierzchni liścia; wytwarzanie na skórce nalotu woskowego lub warstewki żywicy albo wapnia; śluzowacenie komórek epidermy; zwężenie szparek albo zatkanie ich żywicą lub woskiem; wykształcanie pojedynczych szparek w zagłębieniach epidermy; grupowe umieszczenie ich na dolnej powierzchni liścia w specjalnych wnękach uchodzących na zewnątrz wąskimi kanałami, np. u Nerium Oleander; nadto wykształcanie ponad szparkami uwypuklonych sklepień, wytwarzanych przez potężne listwowate zgrubienia komórek szparkowych, przez sąsiednie komórki epidermy albo też łącznie przez jedne i drugie. [hasła pokrewne: krew przy podcieraniu, anatoksyna przeciwtężcowa, globus histericus ]

Powiązane tematy z artykułem: anatoksyna przeciwtężcowa globus histericus krew przy podcieraniu