Rośliny tetraploidalne

Przez zapłodnienie powstają tetraploidalne puszki mchu, z których przez regeneracje mogą powstać rośliny tetraploidalne. Podobnie paproci Osmunda i Wood wardia virginica występują obok siebie sporofity di-, i tetraploidalne. Nie ma więc bezpośredniego związku pomiędzy liczbą chromosomów a wykształcaniem się pokoleń i sposobem rozmnażania, jakkolwiek związek taki z reguły istnieje.

Jednym z najważniejszych teoretycznych zagadnień biologii jest historia powstania na naszej ziemi form organicznych, właściwości ich budowy i ich funkcji. Dawniejsza koncepcja iż poszczególne gatunki zostały stworzone samodzielnie i niezależnie jeden od drugiego (teoria stworzenia, teoria stałości), została stopniowo zupełnie wyparta przez teorię descedencji w następstwie pogłębienia naszej wiedzy biologicznej i pod wpływem Darwina. W myśl teorii descendencji organizmy żyjące obecnie rozwinęły się z innych, prościej zbudowanych i żyjących dawniej organizmów. Teoria descendencji, ewolucja czyli nauka o pochodzeniu, jest dziś powszechnie uwzględniana we wszystkich dziedzinach badań biologicznych jako podstawowa i niezaprzeczalna teoria dlatego dla biologów niezbędne jest zapoznanie się licznymi, całkowicie przekonywającymi dowodami, których dostarczają wszystkie gałęzie biologii.

Dowody systematyczne według teorii stworzenia gatunki powstały niezależnie jeden od drugiego i w istocie swej tak słabo zmienne, że w wyniku odchyleń dziedzicznych z jednego gatunku nie mogą powstać inne gatunki, lecz najwyżej nowe odmiany (rasy). Teoria ta zakłada granice pomiędzy gatunkami i ich odmianami. [patrz też: gestamp wrocław, power8 workshop allegro, bedicort g ]

Powiązane tematy z artykułem: bedicort g gestamp wrocław power8 workshop allegro