Typy rozmnażania

Prawie we wszystkich klasach państwa roślinnego dają się łatwo wyróżnić dwa typy rozmnażania. W pierwszym są wykształcane najczęściej przez specjalne organy rozmnóżki lub komórki rozrodcze, które po oddzieleniu się od rośliny macierzystej zdolne są do kiełkowania albo natychmiast, albo też po przebyciu okresu spoczynkowego, i rozwijają się w nowe, samodzielne osobniki. Ten typ rozmnażania nazywa się wegetatywnym albo bezpłciowym (aseksualnym). Drugi typ rozmnażania natomiast jest o wiele bardziej skomplikowany. Są tu wytwarzane dwa typy komórek rozrodczych — męskie i żeńskie, a więc różnych płci : komórki rozrodcze płciowe, czyli gamety. Najczęściej nie maj ą one zdolności samoistnego kiełkowania, lecz łączą się między sobą parami w ten sposób, że zawsze jedna komórka zlewa się z jedną komórką (kopulacja, zapłodnienie). Dopiero produkt zespolenia zygota jest zdolna do kiełkowania. Ten typ rozmnażania jest określany jako rozmnażanie płciowe albo seksualne. Większość roślin rozmnaża się obu sposobami. Rozmnażania płciowego brak tylko u niektórych grup roślin prosto zbudowanych, np. u bakterii i sinic, a nadto u niektórych niższych glonów i grzybów. Pojęcie i przenosi się także na narządy, a nawet w pewnych przypadkach na całe istoty żywe wytwarzające komórki rozrodcze płciowe, W jednym bowiem organie płciowym powstają najczęściej gamety tylko jednej płci. U wielu roślin i zwierząt około 50% wszystkich organizmów stanowią osobniki męskie, wykształcające wyłącznie narządy zaś 50 % — osobniki żeńskie, wykształcające tylko narządy płciowe; gatunki takie nazywamy rozdzielnopłciowymi. [hasła pokrewne: agroma szczecin, berlux, nadstaga ]

Powiązane tematy z artykułem: agroma szczecin berlux nadstaga