Narządy rozmnażania

Narządy rozmnażania, Ięgnie (oogonia), są u pIechowców najczęściej pojedynczymi komórkami; wytwarzają się w nich komórki jajowe pojedynczo lub w większej ilości; natomiast mszaki i paprotniki wykształcają rodnie (archegonia); są to bardzo drobne flaszkowate twory o budowie tkankowej i bardziej złożonej postaci; zawierają one tylko jedną komórkę jajową. Liczne przejścia między izogamią a oogamią u plechowców wskazują wyraźnie, że oogamia filogenetycznie rozwinęła z izogamii. Wobec tego i narządy płciowe oogamicznych plechowców są homologiczne między sobą oraz homologiczne z gametangiami form izogamicznych. W niektórych grupach grzybów zdarza się zresztą także, że akt płciowy polega na kopulacji całych gametangiów (gametangio gamia) albo też zwykłych komórek wegetatywnych (somatogamia). Komórka jajowa, która jest zazwyczaj nieobłoniona, pozostaje w gametangium, w którego ścianie zostaje wykształcony otwór; rzadziej jest ona z niego wyrzucana. Zapłodnienie dojrzałych komórek jajowych odbywa się w ten sposób, że opatrzone wiciami spermatozoidy, które wypływają z gametangiów do otaczającej wody (u roślin lądowych — do kropel deszczu lub rosy) zostają chemotaktycznie przyciągane dzięki substancjom wydzielanym przez komórki jajowe. Następnie jeden z plemników łączy sie z komórką jajową w zygotę. [przypisy: gestamp wrocław, power8 workshop allegro, bedicort g ]

Powiązane tematy z artykułem: bedicort g gestamp wrocław power8 workshop allegro