Rozgałęzienia u roślin

Osie boczne mogą rosnąć bez ograniczenia — są wówczas nazywane „długopędami”. Mogą jednak wykształcać się jako „krótkopędy” — mają wtedy wzrost ograniczony. Wszystkie te rozgałęzienia określamy jako prawdziwe. W przeciwieństwie do nich spotyka się u pewnych niższych form roślinnych rozgałęzienia pozorne : nić ulega rozerwaniu na dwie części, złączone jednak w dalszym ciągu otaczającą je galaretowatą pochwą. Oba powstałe przez rozerwanie końce nici — lub niekiedy tylko jeden z nich — wyrastają następnie z pochwy w nitkowaty rząd komórek. Należy zaznaczyć, że nie mówimy o rozgałęzieniu, lecz o rozdzielaniu, gdy nierozgałęziony wstęgowaty lub blaszkowaty thallus np. Laminaria zostaje rozdarty na kilka płatów przez fale morskie. Plecha większości grzybów ma szczególny wygląd; nosi ona nazwę grzybni (mycelium). Jest to system bardzo delikatnych, bogato rozgałęzionych, bezbarwnych nici — strzępek. Mogą one być silnie wydłużonymi pojedynczymi komórkami lub też tworami zbudowanymi z licznych szeregowo ułożonych komórek. Są one zdolne do przerastania podłoża, np. leśnego humusu, we wszystkich kierunkach. Umożliwia im to pobieranie niezmiernie dużą powierzchnią potrzebnych grzybom organicznych substancji odżywczych. Grzyby pasożytnicze wytwarzają zwykle uwypuklenia strzępek, które jako ssawki (haustoria) wnikają w żywe komórki rośliny-gospodarza; [hasła pokrewne: agroma szczecin, berlux, nadstaga ]

Powiązane tematy z artykułem: agroma szczecin berlux nadstaga