Pasożyty roślin

Oprócz niezielonych albo słabo zielonych pasożytów, które są najbardziej uzależnione od swoich żywicieli, istnieją też i takie, które mogą jeszcze asymilować dużymi zielonymi liśćmi (półpasożyty). Przykładem może być przede wszystkim jemioła, która pasożytuje na gałęziach drzew. Jej główna łodyga i wychodzące z jej podstawy, podobne do korzeni, zielone pasma, tzw. korowe pasma ssące, wrastają poprzez korę żywiciela i wytwarzają ssawki podobne do sopli. Ssawki te przenikają prostopadle do drewna żywiciela, z którego pobierają wodę i sole mineralne; następnie zostają całkowicie otoczone przez drewno żywiciela wskutek jego wzrostu na grubość, wydłużają się zaś dzięki wzrostowi interkalarnemu strefy merystematycznej, która graniczy z miazgą żywiciela. Półpasożytami są także niektóre zakorzeniające się w zielni rośliny zielne, których korzenie są związane z korzeniami ich zielonych żywicieli tylko za pośrednictwem małych ssawek, np. Thesium (Santalaceae) oraz liczne Scrophulariaceae, np. Euphrasia, Rhinanthus, Pedicutaris, Melampyrum i in.

Zanczenie rozmnażania dla istot żywych. Śmierć gwałtowna lub naturalna jest kresem istnienia wszystkich organizmów. Dla ich dalszego trwania rozmnażanie jest więc tak samo bezwzględnie konieczne jak odżywianie. Jak już określa samo słowo rozmnażanie, najważniejszą cechą jego jest, że osobnik podczas swego istnienia umożliwia zachowanie ciągłości trwania przez oddzielanie od siebie pewnych części, które stają się nowymi indywiduami. Najprostszy sposób rozmnażania występuje u licznych roślin jednokomórkowych; komórki ich dzielą się na dwie jednakowe części, które rozłączają się, dając dwie komórki potomne. Do tych form zbliżone są też pewne prosto uorganizowane wielokomórkowe Thallophyta (np. Spirogvra), których ciało w pewnych okresach rozpada się na pojedyncze komórki. Komórki takie wytwarzają następnie przez wielokrotne podziały liczne nowe, również wielokomórkowe osobniki potomne. [podobne: agroma szczecin, berlux, nadstaga ]

Powiązane tematy z artykułem: agroma szczecin berlux nadstaga