O poziomie czynnika psychicznego w badaniach czynnosci wydzielniczej zoladka przekonywalem sie wielokrotnie takze podczas badan

O poziomie czynnika psychicznego w badaniach czynności wydzielniczej żołądka przekonywałem się wielokrotnie także podczas badań, w których zastępowałem u włościan nad Wołgą i Kamą (w okresie mej pracy w Uniwersytecie Kazańskim ) śniadaniu próbnym Ewald-Boasa bułkę chlebem razowym. Otrzymywałem wtenczas nieraz wyższe poziomy zarówno ogólnej kwaśności, jak i wolnego kwasu solnego. Interesująca jest właśnie ta okoliczność, że badani spożywali w tych przypadkach chleb razowy bardzo chętnie, natomiast bułka im mało smakowała. Spostrzeżenie to dowodzi konieczności przystosowania w poszczególnych badaniach składu śniadania próbnego do gustu osoby badanej oraz stosowania w przypadkach większych zaburzeń wydzielniczej czynności żołądka kolejno kilku śniadań próbnych, gdyż taki sposób postępowania może uchronić od mylnego wniosku o stanie czynności wydzielniczej gruczołów żołądkowych. Zawartość żołądkowa, uzyskiwana po próbn ych śniadaniach, nie jest czystym sokiem żołądkowym. Dotyczy to zwłaszcza zawartości żołądkowej po śniadaniu Ewald-Boasa oraz Gluzińskiego i Jaworskiego, które przebywają w żołądku czas dłuższy. Nie mniej dla zawartości wydobywanej z żołądka po próbnych śniadaniach utarła się w klinikach od dawna nazwa „sok żołądkowy”. [więcej w: berlux, anatoksyna przeciwtężcowa, tuw rzeszów ]

Powiązane tematy z artykułem: anatoksyna przeciwtężcowa berlux tuw rzeszów