Spory bezpłciowe

Niektóre spory bezpłciowe są przystosowane do rozprzestrzeniania się w wodzie, jak np. spory wielu glonów i grzybów. Spory te są nieobłonione i przeważnie zaopatrzone w wici służące do poruszania się w wodzie: są to tzw. pływki, które powstają w osporangiach. Natomiast spory innych plechowców oraz mszaków i paprotników są przystosowane do rozsiewania przez wiatr. Mają one w tym przypadku grubą błonę i często są bardzo odporne na wysychanie.

Komórki rozrodcze płciowe (komórki płciowe, czyli gamety). Różne postacie komórek płciowych. Rozmnażanie płciowe również występuje w państwie roślinnym pod bardzo rozmaitymi postaciami, które są powiązane ze sobą licznymi formami przejściowymi. W najprostszym typie rozmnażania płciowego, występującym u wielu niższych glonów i grzybów, komórki płciowe są mizogametami ; są to jednakowe pod względem wielkości i kształtu, lecz fizjologicznie zróżnicowane, różnopłciowe, częściowo zatem protoplasty. Bardzo często wykazują one morfologiczne podobieństwo do bezpłciowych nieobłonionych pływek. Takie różnopłciowe gamety odszukują się w wodzie za pomocą aktywnych ruchów wici i kopulują ze sobą parami (izogamia). Bardzo podobna do zoosporangium komórka, w której obrębie tworzy się jedna gameta lub większa ich liczba, nazywa się gametangium. Protoplazma takiej komórki dzieli się z reguły na kilka lub wiele gamet; w obrębie jednego gametangium wytwarzają się najczęściej gamety jednej płci, które kopulują tylko z gametami innej płci, pochodzącymi z innych gametangiów. [patrz też: przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe opole, rybka akwariowa krzyżówka, tetralysal opinie ]

Powiązane tematy z artykułem: przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe opole rybka akwariowa krzyżówka tetralysal opinie