Rozmnażanie roślin

Wyżej uorganizowane rośliny rozmnażają się w prosty sposób; np. plecha pewnych glonów morskich (np. Fucus, Caulerpa) i wielu porostów może ulegać rozerwaniu na kawałki, które rozrastają się w nowe plechy. Również liczne trwałe rośliny zielne rozmnażają się dzięki temu, że ich rozgałęzione pędy ulegają rozłączeniu wskutek butwienia obumierających części starszych. Jest również sztuczne rozmnażanie roślin przez podział ciała rośliny na sadzonki. Najczęściej rośliny rozmnażają się wytwarzając specjalne twory (diaspory), odłączają się od rośliny macierzystej później przez kiełkowanie rozwijają się w młode roślinki, stanowiące nowe osobniki. Podczas gdy u jednokomórkowców i prostych wielokomórkowców każda komórka może brać udział w rozmnażaniu, u wszystkich roślin wyżej uorganizowanych istnieje podział pracy między organami wegetatywnymi a specjalnie wykształconymi, mającymi najczęściej krótki okres istnienia. Ten podział pracy jest z reguły tym wyraźniejszy i tym więcej części ciała bierze udział w rozmnażaniu, im wyżej uorganizowana jest dana istota żywa. Systematyczny podział państwa roślinnego opiera sie przede wszystkim na różnicach budowie i umieszczeniu narządów rozmnażania. Budowa diaspor również pozostaje w ścisłym związku z zadaniami, które mają one. Charakterystyczna dla większości diaspor jest przede wszystkim ich bardzo nieznaczna wielkość w stosunku do organizmu macierzystego, który je wytworzył. Właściwość ta umożliwia roślinie macierzystej wykształcenie bardzo licznych diaspol bez zbyt wielkiego zużycia [przypisy: agroma szczecin, berlux, nadstaga ]

Powiązane tematy z artykułem: agroma szczecin berlux nadstaga