Mukoproteoza zawiera znacznie mniej tyrozyny i azotu niz mukoproteina, natomiast o wiele wiecej skladników odtleniajacych

Mukoproteoza zawiera znacznie mniej tyrozyny i azotu niż mukoproteina, natomiast o wiele więcej składników odtleniających. Mukoproteoza również wytrąca się z roztworów acetonem, lecz nie traci przy tym właściwości rozpuszczania się w płynach o pH 3,5. Ilość mukoproteozy w sokach, żołądkowych wynosi 35-703 mgro, jest więc większa w porównaniu do mukoproteiny. Najwyższe stężenie mukoproteozy stwierdza się w sokach żołądkowych bezkwaśnych, bez względu na przyczynę choroby, także w przypadkach częściowego wycięcia żołądka i po zabiegu Dragstedta (str. 262). Soki kwaśne zawierają średnio 134 mg mukoproteozy. Stosunek ilości mukoproteozy do ilości mukoproteiny w sokach kwaśnych wynosi 2,3 : 1 a w niedokwaśnych 20 : 1. W soku żołądkowym pohistaminowym ilość mukoproteozy jest nieznaczna. Wzrost jej ilości w próbie insulinowej jest nieduży. Ilość całkowitejj mucyny znajdującej się w stanie rozpuszczonym w soku żołądkowym różni s ię znacznie u osób zdrowych i w chorobach żołądka, przy tym niezależnie od stopnia kwaśności soku. Wysokie i niskie wartości całkowitej mucyny, więc sumy mukoproteiny i mukcpruteozy, zdarzają się w sokach żołądkowych kwaśnych i bezkwaśnych, zależnie od wahania ilości tych składników w przeciwnym kierunku. Toteż oznaczanie ilościowe całkowitej mucyny w soku żołądkowym nie ma większego znaczenia. Soki kwaśne zawierają średnio 184±24 mg% całkowitej mucyny, a bezkwaśne – 208±24 mgro. Mucyna nadaje sokowi pewną lepkość. Soki w nią obfitujące dają się tylko bardzo powoli przelewać z jednego naczynia do drugiego i są ciągliwe. [przypisy: europoles kromiss, bedicort g, przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe opole ]

Powiązane tematy z artykułem: bedicort g europoles kromiss przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe opole