Metody badania wydzielniczej czynnosci zoladka

Metody badania wydzielniczej czynności żołądka. Wydzielniczą czynność żołądka bada się metodą jednoczasową i metodą cząstkową. Głębszy wgląd w stan dynamiczny gruczołów żołądka można uzyskać metodą obciążenia, która narazie nie jest jeszcze rozpowszechniona wśród ogółu lekarskiego. Metoda jednoczasowa badania wydzielniczej czynności żołądka umożliwiającą badanie wydzielniczej czynności żołądka z osobna w okresie odruchowym i humoralnym. Wreszcie polecono specjalne metody, mianowicie Wolff-Junghansa dla wykrywania raka żołądka oraz Antoniego Gluzińskiego dla wczesnego rozpoznania przejścia wrzodu żołądka w raka. Te metody specjalne omówię w rozdziale o raku żołądka. Metoda jednoczasowa. Jest to metoda, w której bada się sok żołądkowy tylko w jednym, ściśle oznaczcnym czasie po działaniu bodźca w postaci śniadania próbnego, mianowicie w tym czasie, w którym u osób zdrowych ogólna kwaśność soku i ilość w nim wo lnego kwasu solnego są najwyższe. Jest to najstarsza metoda. Niektórzy stosują ją dotychczas, chociaż nie daje ona należytego pojęcia o czynności wydzielniczej żołądka. [przypisy: tetralysal opinie, cezas kielce, globus histericus ]

Powiązane tematy z artykułem: cezas kielce globus histericus tetralysal opinie