Metoda czastkowa

Metoda cząstkowa. Badanie soku żołądkowego tylko w jednym momencie z okresu wydzielniczego stwierdza często najwyższe napięcie pracy gruczołów żołądkowych, które da się osiągnąć przez zastosowane śniadanie. Nieraz jednak nie daje ono nam istotnego poziomu tego napięcia i to w chorobach żołądka tak organicznych, jak i czynnościowych, a nawet i u osób z żołądkiem zdrowym. Takie badanie nie daje nam zresztą możności wyrobienia sobie sądu o charakterze iprzebiegu wydzielniczej czynności żołądka, czyli o dynamiczno-kinetycznej stronie pracy gruczołów żołądkowych. Tą metodą nie można stwierdzić częste zaburzenia czynności wydzielniczej żołądka polegającego na przedłużeniu okresu wydzielniczego (secretio prolongata) do 3-4 godzin i dłużej. Zaburzenie to może przebiegać ze wzmożonym wydzielaniem wolnego kwasu solnego lub z prawidłową jego ilością, przy czym w obu przypadkach wolny kwas solny osiąga najwyższy swój poziom nieraz d opiero w 1% do 2 godzin lub nawet później po śniadaniu (ryc. 20). Badając sok żołądkowy, wydobyty tylko w jednym momencie okresu wydzielniczego, nie można wykryć także zaburzenia wydzielniczego, które polega na tym, że najwyższy poziom wolnego kwasu solnego oraz ogólnej kwaśności przypada na pierwszą połowę pierwszej godziny okresu wydzielniczego (hyperchlorhydria praecox, ryc. 21) lub osiąga się dopiero po 1% do 4 godzin (hyperchlorhydria tarda). [hasła pokrewne: berlux, bedicort g, tuw rzeszów ]

Powiązane tematy z artykułem: bedicort g berlux tuw rzeszów