Ludzka noworodkowa szczepionka rotawirusowa (RV3-BB) do docelowego rotawirusa z urodzenia ad 6

Skuteczność szczepionki RV3-BB przeciwko ciężkiemu zapaleniu żołądka i jelit w wieku 18 miesięcy. W populacji z protokołem, ciężkie zapalenie żołądka i jelit wywołane rotawirusem zgłoszono u 28 z 504 uczestników (5,6%) w grupie placebo, w porównaniu z 21 ze 1009 uczestników (2,1%) w grupie otrzymującej szczepionkę skojarzoną, co skutkowało skutecznością szczepionki. 63% (95% przedział ufności [CI], 34 do 80) w wieku 18 miesięcy (P <0,001). Podobne wyniki zaobserwowano w analizie zamiar-leczenie (skuteczność szczepionki, 60%, 95% CI, 31 do 76, P <0,001) (tabela 1). Gdy podano trzy dawki RV3-BB zgodnie z harmonogramem noworodkowym, skuteczność szczepionki przeciw ciężkiemu zapaleniu żołądka i jelit u rotawirusa wynosiła 75% (95% CI, 44 do 91, P <0,001) w wieku 18 miesięcy (Tabela 1) i 94% (95% CI, 56 do 99; P = 0,006) w wieku 12 miesięcy (tabela S2 w dodatkowym dodatku). Skuteczność szczepionki przeciwko rotawirusowemu zapaleniu żołądka i jelit o dowolnym nasileniu w grupie szczepionek z planem noworodkowym w wieku 18 miesięcy wynosiła 63% (95% CI, 37 do 81, P <0,001) (Tabela S2 w Dodatku uzupełniającym).
W grupie szczepionek dla niemowląt, skuteczność szczepionki przeciw ciężkiemu zapaleniu żołądka i jelit w rotawirusie wynosiła 51% (95% CI, 7 do 76, P = 0,03) w wieku 18 miesięcy (Tabela 1) i 77% (95% CI, 31 do 92; P = 0,008) w wieku 12 miesięcy (tabela S2 w dodatkowym dodatku). Skuteczność szczepionki przeciwko rotawirusowemu zapaleniu żołądka i jelit o dowolnym nasileniu w wieku 18 miesięcy, gdy RV3-BB podawano zgodnie z programem dla niemowląt wynosiła 45% (95% CI, 12 do 69, P = 0,01) (Tabela S2 w Dodatku uzupełniającym).
Ryc. 2. Ryc. 2. Ciężkie zapalenie żołądka i jelit w rotawirusach od randomizacji do 18 miesiąca życia w populacji, której celem jest leczenie. Ciężkie zapalenie żołądka i jelit wywołane rotawirusem zdefiniowano jako zapalenie żołądka i jelit rotawirusa, które jest oceniane jako 11 lub wyższe w zmodyfikowanym systemie oceny ciężkości klinicznej Vesikari (wyniki w zakresie od 0 do 20, z wyższymi wynikami wskazującymi na cięższą chorobę) .18 Wstawka pokazuje te same dane na rozwiniętym oś y.
Czas od randomizacji do pierwszego epizodu ostrego zapalenia żołądka i jelit u rotawirusa był istotnie dłuższy wśród uczestników, którzy otrzymali RV3-BB niż wśród osób otrzymujących placebo (ryc. 2). Rotawirus G3P [8] wykryto w kale 46 z 49 uczestników, u których zgłoszono ciężkie zapalenie żołądkowo-jelitowe rotawirusa.
Odpowiedź szczepionki i immunogenność
Rysunek 3. Rysunek 3. Skumulowana odpowiedź na szczepienie. Skumulowana odpowiedź szczepionki jest przedstawiona zgodnie z harmonogramem podawania dawki w każdej grupie szczepionkowej i grupie placebo (panele A i B) i według poszczególnych składników odpowiedzi szczepionki w grupie szczepionek z planowanym noworodkiem i grupie szczepionek dla niemowląt (panele C i D). Odpowiedź szczepionkową zdefiniowano ilościowo jako odpowiedź immunologiczną surowicy (miano przeciwciał przeciw rotawirusowi surowicy IgA lub miano przeciwciał neutralizujących surowicę trzykrotnie wyższe niż miano przy linii podstawowej) 28 dni po podaniu szczepionki lub zrzuceniu RV3-BB pomiędzy dniami 3 i 7 po podaniu szczepionki. Skumulowaną odpowiedź szczepionki zdefiniowano jako dowód odpowiedzi na szczepionkę po podaniu dawki 1, 2 lub 3 w grupie szczepionek z planem noworodkowym oraz po podaniu dawki 2, 3 lub 4 w grupie szczepionki dla niemowląt
[podobne: gestamp wrocław, globus histericus, papryka giżycko ]

Powiązane tematy z artykułem: gestamp wrocław globus histericus papryka giżycko