Kwasy organiczne

Kwasy organiczne. Nadkwaśność soku żołądkowego może zależeć nie tylko od nadmiernego wytwarzania wolnego kwasu solnego, ale i od wytwarzających się w żołądku innych kwasów. W prawidłowym żołądku nie ma ich wskutek odkażającego działania wolnego kwasu solnego. Gdy natomiast w soku żołądkowym nie ma wolnego kwasu solnego albo jego ilość jest znacznie obniżona, wtedy w żołądku mogą powstawać sprawy fermentacyjne, jeżeli jednocześnie opróżniająca czynność żołądka jest upośledzona. W tych warunkach pod działaniem drożdży powstają w żołądku kwasy organiczne, zwłaszcza mlekowy, a w razie silniejszego kiśnienia także masłowy i octowy. Obecność k wasu mlekowego w zawartości żołądkowej po śniadaniu próbnym stanowi objaw chorobowy, świadczący o zaleganiu zawartości w żołądku, połączonym ze zmniejszeniem lub brakiem wydzielania wolnego kwasu solnego. Zgodnie z tym, kwas mlekowy stwierdza się w zawartości żołądkowej, nier az obficie, w przypadkach rozszerzenia żołądka na tle zwężenia odźwiernika, gdy jednocześnie znacznie się zmniejszy ilość wolnego kwasu solnego. Stan taki najczęściej (więc nie zawsze) jest objawem raka odźwiernika. Kwas mlekowy wykrywa się próbą Uffelmanna, Boalsa, Straussa. Prób a Uffelmanna: do 10 ml 40/0 wodnego roztworu kwasu karbolowego dodaje się extempore 20 mI wody przekroplonej i kilka kropel przepisanego lekowzorem roztworu chlorku żelazowego i do kilku ml tak sporządzonego odczynnika dolewa się przesączu soku żołądkowego. W obecności kwasu mlekowego ciemno-niebieskie zabarwienie odczynnika przechodzi w żółte (ryc. 38). Próba Boalsa: zamiast odczynnika Uffelmanna używa się odczynnika składającego się z dwóch kropel roztworu chlorku ilażowego na 40 ml wody przekroplonej. [przypisy: europoles kromiss, bedicort g zamiennik bez recepty, gestamp wrocław ]

Powiązane tematy z artykułem: bedicort g zamiennik bez recepty europoles kromiss gestamp wrocław