Kwas solny

Kwas solny. Do najdonioślejszego zadania w klinice chorób żołądka należy badanie soku żołądkowego na kwas solny. Kwas solny wydzielający się na próbne śniadanie łączy się z białkami i z solami pokarmu i dopiero po ich nasyceniu gromadzi się jako kwas wolny. Kwas solny wolny (L oznacza liberum) i luźnie związany (E, co znaczy combinatum) stanowią razem ogólną kwaśność (A, aciditas) prawidłowego soku. W stanach chorobowych na poziom ogólnej kwaśności wpływa także możliwa obecność innych kwasów. Najwyższe stężenie wolnego kwasu solnego w soku żołądkowym osób zdrowych po próbnym śniadaniu Ewald-Boalsa stwierdza się w godzinę po jego spożyciu, a po śniadaniu białkowym w 45 minut. Jakościowo wolny kwas solny wykrywa się w ten sposób, że do kilku kropel przesączu zawartości żołądkowej dodaje się kroplę 0,57 alkoholowego roztworu dwu-metylo-amlno-azobenzolu. W obecności wolnego kwasu solnego żółta barwa odczynnika zmienia s ię na czerwoną. Dla oznaczenia ilościowego ogólnej kwasowości przesączu oraz zawartego w nim wolnego kwasu solnego postępuje się w sposób następujący: do 5 mI przesączu soku dodaje się jako wskaźnik 1-2 krople 1% alkoholowego roztworu fenolftaleiny i tyleż kropli -0,570 alkoholowego roztworu dwu-rnetylo-amino-azobenzolu i dolewa się z biurety 1/10 – normalny roztwór ługu sodowego kroplami aż do chwili, gdy karmazynowo różowe zabarwienie zmieni się na żółtopomarańczowe stale się utrzymujące (ryc. 32). [podobne: bedicort g zamiennik bez recepty, europoles kromiss, malaga ropczyce ]

Powiązane tematy z artykułem: bedicort g zamiennik bez recepty europoles kromiss malaga ropczyce