Jamki lejkowate

Jamki lejkowate są zawsze lejkowate dwustronnie, jeżeli wykształcone są miedzy dwoma naczyniami. Są one natomiast najczęściej lejkowate jednostronnie, gdy występują w ścianie naczynia graniczącego z żywą komórką. W tym przypadku kanał jamki rozszerza się najwyżej od naczynia ku błonie zamykającej, w której nie wykształca sie torus. Natomiast po drugiej stronie błony zamykającej, a więc w warstwach ściany żywej komórki, może być wykształcony prosty kanał jamki o Średnicy równej błonie zamykającej; niekiedy jednak brak go zupełnie. Również w naczyniach pierścieniowatych i spiralnych listwy zgrubień podobne są do ścian jamek lejkowatych, gdyż najczęściej mają przekrój w kształcie litery T lub przynajmniej przyrośnięte są do Ściany zwężoną częścią. Dlatego przy sporządzaniu przekrojów preparatów mikroskopowych spiralne wstęgi zgrubień z łatwością oddzielają się od niezgrubiałych ścian i nożem wywlekane są poza obrąb naczyń, Naczynia dzieli się na tracheidy i tracheje. Tracheidy (czyli cewki) są to rurkowate, z reguły wąskie, pojedyncze komórki, które graniczą ze sobą najczęściej skośnymi, bogato jamkowanymi, lecz nie mającymi otworów ścianami końcowymi. Natomiast tracheje czyli naczynia właściwe są stosunkowo szerokimi, rzadziej wąskimi rurkami, które powstały z podłużnych szeregów wielu cylindrycznych lub beczkowatych krótkich komórek (członów naczyń) przez mniej lub bardziej całkowite rozpuszczenie ścian końcowych; są zatem produktami połączenia komórek. W czasie rozwoju naczyń właściwych żywa zawartość komórek staje się coraz uboższa, wreszcie po rozpuszczeniu ścian końcowych zanika zupełnie. W przeciwieństwie do wyżej podanej terminologii liczni anatomowie obejmują terminem „naczynia” wyłącznie tracheje, czyli wielokomórkowe elementy przewodzące wodę; termin ten zatem odpowiada tylko pojęciu „naczyń właściwych” i nie stosuje się do tracheid (cewek), które są pojedynczymi komórkami. [więcej w: cezas kielce, europoles kromiss, papryka giżycko ]

Powiązane tematy z artykułem: cezas kielce europoles kromiss papryka giżycko