Cykl rozwojowy paproci

Ulistniona paproć wytwarza bezpłciowe spory, jest więc sporofitem. Spory wysypują się i każda z nich kiełkuje, jednak nie rozwija się z niej nowa ulistniona roślina paproci, lecz mały plechowaty twór, przedrośle (prothallium), które rozmnaża się płciowo, a więc jest gametofitem. Dopiero zapłodniona komórka jajowa rozwinie się znowu w ulistnioną roślinę paproci. [Jest to sporofit, mający z reguły diploidalną liczbę chromosomów. W tym pokoleniu proces wytwarzania komórek rozrodczych (spor) jest związany z podziałami mejotycznymi; w ich wyniku liczba chromosomów ulega redukcji do połowy. Powstające haploidalne spory dają początek nowym gametofitom.] Każda więc z wymienionych komórek rozrodczych jednego pokolenia wytwarza tylko drugie pokolenie; w ten sposób sporofit i gametofit (podobnie jak opisane uprzednio rozmnażanie aseksualne i seksualne) następują po sobie regularnie na zmianę. To regularne następstwo pokoleń może wszakże być często zakłócone przez to, że zarówno jedno, jak i drugie pokolenie może wytworzyć bezpośrednio z dodatkowych bezpłciowych diaspor pokolenie sobie podobne. Tak np. rozwijają się rozmnóżki, które powstają na gametofitach wielu mszaków i niektórych paproci, dając nowe gametofity, oraz rozmnóżki pączkowe sporofitów paproci, dające sporofity. U wielu grzybów, np. u szeroko rozpowszechnionych workowców (Penicillium i Aspergillus), roślinka jest zawsze gametofitem, który rozmnaża się za pomocą konidiów, wytwarzanych w olbrzymich ilościach; narządy płciowe wytwarzane są przez te organizmy niezmiernie rzadko . [więcej w: gestamp wrocław, power8 workshop allegro, bedicort g ]

Powiązane tematy z artykułem: bedicort g gestamp wrocław power8 workshop allegro