Ilosc zuzytych mI lHCI obliczona na 100 ml przesaczu, wyraza niedobór kwasu solnego w badanej zawartosci zoladkowej

Ilość zużytych mI lHCI obliczona na 100 ml przesączu, wyraża niedobór kwasu solnego w badanej zawartości żołądkowej. Normalny łuk sodowy, używany do miareczkowania, powinno się przechowywać tak, by nie stykał się on z powietrzem pracowni, gdyż ono może zawierać kwasy. W tym celu polecam przyrząd uwidoczniony na ryc. 33. Poziom ogólnej kwaśności soku żołądkowego i wolnego kwasu solnego po różnych śniadaniach u osób zdrowych w ciągu pierwszej godziny przedstawia tablica na str. 147 nazywamy hyperchlorhydria. W przeciwieństwie do rozpowszechnionego poglądu, nadkwaśność, ściśle biorąc, nie jest pojęciem identycznym z wydzielaniem nadmiernie kwaśnego soku żołądkowego. Po wstrzyknięciu podskórnym 0,5-1 mg histaminy w 1% roztworze sporządzonym na roztworze fizjologicznym soli kuchennej wydzielanie soku żołądkowego rozpoczyna się u osób zdrowych po 5-10 minutach i trwa 1-2 godziny, przy czym poziom najwyższej ogólnej kwaśności soku wy nosi 7-132, a ilość wolnego kwasu solnego różni się od niego tylko mniej więcej o 10ro. W stanach chorobowych ogólna kwaśność soku żołądkowego oraz ilość wolnego kwasu solnego może ulegać zmianie zarówno w kierunku zwiększenia, jak i zmniejszenia. [hasła pokrewne: krew przy podcieraniu, kleks radarowa, europoles kromiss ]

Powiązane tematy z artykułem: europoles kromiss kleks radarowa krew przy podcieraniu