Ilosc mI zuzytego w tym celu roztworu lugu sodowego, wzieta 20-krotnie, oznacza, ile potrzeba zuzyc lugu na calkowite zwiazanie wolnego kwasu solnego w 100 mI przesaczu

Ilość mI zużytego w tym celu roztworu ługu sodowego, wzięta 20-krotnie, oznacza, ile potrzeba zużyć ługu na całkowite związanie wolnego kwasu solnego w 100 mI przesączu. Jeżeli zatem na zobojętnienie wolnego kwasu solnego w 5 mI przesączu zużyto 2 mI normalnego roztworu ługu sodowego, to na 100 ml przesączu trzeba zużyć 40 mI. Mówimy wtedy, że ilość wolnego kwasu solnego w badanej zawartości żołądkowej wynosi 40 w obliczeniu na ług sodowy. Ponieważ 1 mI normalnego ługu odpowiada ściśle 1 ml 1/10 – normalnego kwasu solnego, w którym zawiera się 0,00365 g kwasu solnego, przeto można by ilość wolnego kwasu solnego podać także wg kwasu solnego, mnożąc w naszym przykładzie 0,00365 przez 40, równa się ona zatem 0,14670 HCI. Dla oznaczenia ilościowego ogólnej kwasowości badanego przesączu dodajemy do przesączu po uzyskaniu żółtopomarańczowego zabarwienia dalej lito-normalny ług sodowy aż do zmiany barwy na nie znikającą barwę różow ą (ryc. 32). Ilość ml roztworu ługu sodowego zużyta od samego początku badania i pomnożona przez 20 jest wyrazem ogólnej kwaśności w mI ługu sodowego. [patrz też: ortop poznań, krew przy podcieraniu, globus histericus ]

Powiązane tematy z artykułem: globus histericus krew przy podcieraniu ortop poznań