Asymilacja roślin

W związku ze zmniejszeniem powierzchni liści, a przede wszystkim w związku z ich zanikiem, oprócz transpiracji ulega także ograniczeniu asymilacja. Powstałe w ten sposób straty częściowo wyrównuje występujący w łodygach tych roślin miękisz asymilacyjny; łodygi w tym przypadku są zielone; podobne stosunki obserwujemy u roślin o „rózgowatej” postaci (sklerofitów), np. u Sarothamnus scoparius (Żarnowca), który wszelako rozwija na długich rózgowatych gałązkach małe, zielone, lancetotfrate liście. U takich roślin często w związku z redukcją liści na stępuje spłaszczenie pędów albo nawet wykształcanie upodobnionych do liści zielonych łodyg. Mogą one wtedy znacznie lepiej niż walcowate łodygi przejmować czynności asymilacji, ale naturalnie wówczas także transpiracja ulega wzmożeniu. Takie upodobnione do liści twory stanowią pędy spłaszczone; jeśli ich wzrost jest ograniczony, a więc jeśli są to krótkopędy, co je szczególnie upodabnia do liści, noszą one nazwę gałęziaków (phyllocladia). Stanowią one bardzo pouczający przykład analogii między organami; swym wyglądem zewnętrznym i funkcją upodabniają się do liści właściwych, lecz ich właściwości morfologiczne dowodzą, iż są to przekształcone łodygi. [więcej w: agroma szczecin, berlux, nadstaga ]

Powiązane tematy z artykułem: agroma szczecin berlux nadstaga