Wiązki przewodzące

Dzięki wąskim elementom i brakowi przestworów międzykomórkowych wiązki przewodzące oglądane nawet przy słabym powiększeniu różnią się od pozostałych, mniej zwartych tkanek. Dlatego widoczne są niekiedy nawet gołym okiem jako pasma, np. w liściach i w przezroczystych łodygach Balsaminaceae, a na poprzecznych przekrojach organów łatwo dostrzec ich okrągławe zarysy. Grupy rurek sitowych lub naczyń występujące osobno nazywa się niezupełnymi wiązkami przewodzącymi; szczególnie szeroko rozpowszechnione są we wtórnej tkance stałej, a mianowicie pasma naczyniowe — w drewnie, sitowe — w łyku. Pasma sitowe spotyka się także w rdzeniu wielu łodyg roślin dwuliściennych (Dicotvledones).

Komórki wydzielnicze i tkanka wydzielnicza. Pojedyncze komórki w najróżniejszych tkankach, zarówno pierwotnych jak i wtórnych, szczególnie często rozproszone są to komórki wydzielnicze. Są one izodiametryczne lub wydłużone, występują pojedynczo lub w podłużnych rzędach i różnią się od innych komórek przede wszystkim swoją zawartością. Protoplasty ich zazwyczaj są w stanie zaniku i często w końcu obumierają; w ich wnętrzu występują znaczne ilości płynnych lub stałych wydzielin najróżniejszego rodzaju; są one przeważnie końcowymi produktami przemiany materii, które mogą mieć znaczenie ekologiczne jako substancja ochronna. Wśród takich wydzielin szczególnie rozpowszechnione są: śluzy, gumy, olejki eteryczne, woski, żywice gumowe, garbniki, alkaloidy lub kryształy szczawianu wapnia. Ściany tych komórek są często skorkowaciałe. Do komórek wydzielniczych należą także nieczłonowane (pojedyncze) rurki mleczne, które zawierają wydzieliny w postaci soków mlecznych. Najczęściej są one wydłużone, bogato rozgałęzione bez poprzecznych ścian. Mają kształt cylindryczny i gładkie, cienkie lub grube ściany celulozowe; pod błoną występuje w nich żywa warstwa plazmy z licznymi jądrami komórkowymi, a niekiedy także z ziarnami skrobi. [więcej w: gestamp wrocław, power8 workshop allegro, bedicort g ]

Powiązane tematy z artykułem: bedicort g gestamp wrocław power8 workshop allegro