Dowody paleontologiczne

Paleontologia wykazuje, że w historii naszej planety pewne gatunki całkowicie wygasają. Powstają za to inne gatunki, które są do nich często mniej lub więcej podobne. Im bliżej teraźniejszości, tym podobniejsze są do istot żyjących obecnie gatunki żyjące w poprzednich okresach. Formy pochodzące z kolejno następujących po sobie warstw ziemi można często uporządkować w szeregi o coraz wyższym stopniu organizacji, przy czym nowe rodzaje albo nawet całe rzędy stanowią punkty wyjściowe dla nowych szeregów przodków, Grupy systematyczne, które traktowane są jako najbardziej zróżnicowane, ukazały się w historii ziemi stosunkowo późno; np. Angiospermae znamy z całą pewnością dopiero z dolnej kredy. Przede wszystkim jednak paleontologia odkryła dawne ogniwa dziś nie istniejące pomiędzy rodzajami, rodzinami, a nawet klasami, łza. istoty, które w szczegółach budowy zajmują stanowisko pośrednie pomiędzy nimi. Fakt, iż dotychczas niewiele znamy takich form pośrednich, pozostaje oczywiście w związku z tym, że dowody paleontologiczne są jeszcze bardzo niekompletne. W dziedzinie botaniki, pomijając bardzo ważne Psiiophytinae, jedną z najbardziej godnych uwagi taką grupą pośrednią są Pteridospermae (CycadofiLices). Są to rośliny głównie formacji karbońskiej; stanowią one ogniwo pośrednie pomiędzy paprociami a sagowcami, tzn. mają liście podobne do liści paproci, lecz nasiona takie, jakie występują u sagowców; pod pewnymi względami ich budowa anatomiczna odpowiada paprociom, pod innymi natomiast sagowcom (por. z częścią systematyczną). Bezpośrednie dowody zmienności gatunków. Te różnorodne dowody zyskały jeszcze bardzo istotnie na wartości dzięki temu, iż udało się bezpośrednio zaobserwować zmienność niektórych gatunków. Przy dokładniejszych badaniach widzimy mianowicie występujące sporadycznie w naturze, a o wiele częściej w kulturze, dziedziczne odchylenia od typu, które mogą mieć z punktu widzenia systematycznego wartość odmian (ras) albo gatunków, a nawet bardzo rzadko rodzajów. Udało się również wywołać doświadczalnie takie stałe pod względem dziedzicznym odchylenia, a więc wytworzyć nowe formy. [więcej w: przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe opole, rybka akwariowa krzyżówka, tetralysal opinie ]

Powiązane tematy z artykułem: przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe opole rybka akwariowa krzyżówka tetralysal opinie