Stosunki symetrii

Dość często występują zupełnie asymetryczne twory, które nie dają się podzielić na ściśle odpowiadające sobie połowy. Jest to np. szczególnie wyraźne w blaszce liściowej begonii, (stąd pochodzi jej nazwa „ukośnica”), w niektórych kwiatach (np. Canna) oraz w słabszym stopniu m. in. w liściach Ulmus. Podobnie jak wiele innych właściwości form organicznych również stosunki symetrii pozostają w ścisłym związku z trybem życia organizmu i czynnościami jego organów, zwłaszcza z kierunkiem wzrostu rośliny i jej części. Dlatego zwykle zewnętrzne stosunki symetrii jakiejś części rośliny odpowiadają symetrii jej budowy wewnętrznej. Rośliny lub części roślin, które rosną w kierunku pionowym (ortotropowo) w górę lub w dół, mają z reguły symetrię promienistą, rzadziej bilateralną. Jeżeli natomiast rosną plagiotropowo, tj. prostopadle do linii pionowej lub ukośnie w stosunku do niej, wówczas często symetria ich jest grzbietobrzuszna.

Znaczenie zewnętrznego rozczłonkowania dla organizmu. Najczęściej zarówno zewnętrzne rozczłonkowanie ciała, jak i wewnętrzne jest wyrazem zróżnicowania i podziału pracy. Członki stały się organami o określonych funkcjach życiowych. Postęp filogenetyczny od prostych do bardziej zróżnicowanych, tzw. wyżej uorganizowanych form odbywa się w znacznej części wraz ze wzrostem tego różnicowania i podziału pracy (u zwierząt połączony jest przede wszystkim ze zwiększającą się centralizacją).

Główne grupy organów. Czynności każdego organizmu są dwojakie: musi się on odżywiać, aby utrzymać się przy życiu, oraz musi się rozmnażać dla zachowania gatunku, ponieważ trwanie jego jest ograniczone. Tylko u niższych roślin całe ciało wypełnia te oba zadania. U wszystkich innych natomiast tylko pewna część ciała, zazwyczaj o wiele większa, służy do odżywiania, a inna, znacznie mniejsza — do rozmnażania. Wyraźny podział pracy występuje zatem między organami wegetatywnymi i organami rozmnażani a. Są one zasadniczo różne, zarówno pod względem czynności, jak zewnętrznej i wewnętrznej budowy. Obie grupy organów musimy zatem rozpatrywać oddzielnie. [patrz też: przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe opole, rybka akwariowa krzyżówka, tetralysal opinie ]

Powiązane tematy z artykułem: przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe opole rybka akwariowa krzyżówka tetralysal opinie