Izogamety

Istnieje pogląd, iż podobne do pływek izogamety są homologiczne z zoosporami, a ich gametangia — z zoosporangiami, tj. filogenetycznie powstały z nich w wyniku przekształcenia. Często jednak już u glonów i grzybów, a jako stałe zjawisko u mszaków i paprotników, wykształcają się gamety niejednakowej wielkości (anizogamia). Istnieje wówczas zawsze większa (makro-) gameta — zazwyczaj obficie zaopatrzona w substancje zapasowe, i mniejsza (mikro-) gameta. Jeżeli makrogameta pozostaje nieruchoma, nazywamy ją komórką jajową (oosfera), a mające zdolność ruchu mikrogamety spermatozoidami (plemnikami); komórka odszukuje komórkę i zapładnia ją (oogarnia). W przypadku oogamii komórki rozrodcze tworzą się w różnie wykształconych narządach płciowych. W narządach rozmnażania, plemniach powstają przeważnie w bardzo wielkich ilościach spermatozoidy, które są prawie zawsze szczególnie drobne i nieobłonione. U plechowców antheridia są najczęściej pojedynczymi komórkami; u mszaków natomiast i paprotników są one drobnymi tworami o budowie tkankowej; ściany ich są zbudowane z komórek płonnych, które otaczają wytwarzającą spermatozoidy tkankę speatogeniczną. [więcej w: gestamp wrocław, power8 workshop allegro, bedicort g ]

Powiązane tematy z artykułem: bedicort g gestamp wrocław power8 workshop allegro