Stopień poliploidalności jąder

Dla oceny stopnia poliploidalności jąder w tkankach musiały zostać wypracowane specjalne metody; zostało stwierdzone, że komórki pewnych tkanek stałych dają się pobudzić do nowych podziałów mitotycznych przez ranienie; inne tkanki reagują wznowionymi mitozami na działanie roztworów substancji wzrostowych. Metody te dają dobre wyniki zwłaszcza w zastosowaniu do tkanek mniej wyspecjalizowanych, jak np. parenchyma, zawodzą natomiast w takich tkankach, które osiągnęły wyższy stopień zróżnicowania, jak np. tkanki wydzielnicze i gruczołowe. W takich tkankach ocena stopnia poliploidalności musi się na innych kryteriach: na rozmiarach jąder, które w wyniku rytmicznego wzrostu zwiększają swą objętość, oraz na liczbie i wielkości Chromocentrów. Dotychczasowe wyniki badań anatomii kariologicznej dotyczą niemal wyłącznie roślin okrytonasiennych. Wprawdzie są one niekompletne, jednak dały dla szeregu gatunków analizę cytologiczną poszczególnych tkanek, co pozwoliło chociaż częściowo wejrzeć w mechanizmy ich histologicznego różnicowania, Jedną z tkanek stałych, w których stosunkowo często dała się stwierdzić poliploidyzacja jader, jest parenchyma, zwłaszcza miękisz spichrzowy o dużych komórkach. W tkance wodnej liści Rhoeo występują komórki o jądrach tetraploidalnych: stopień poliploidalności zatem jest tu stosunkowo niski. Znaczne podwyższenie liczby chromosomów daje się obserwować w komórkach kory i w tkance wodnej zgrubiałych pędów pewnych kaktusów (Cereus, Mcmillaria): Anatomia kariologiczna osiąga bowiem ono zazwyczaj 16n lub 32n, niekiedy dochodzi nawet do 64n. Przypuszczalnie taka poliploidyzacja endomitotyczna jest rozpowszechniona w tkance wodnej zgrubiałych pędów i liści licznych sukulentów oraz w miękiszu pewnych owoców soczystych; wnosić o niej można z uderzających różnic wielkości komórek w różnych warstwach owocni. [patrz też: cezas kielce, europoles kromiss, papryka giżycko ]

Powiązane tematy z artykułem: cezas kielce europoles kromiss papryka giżycko