Rurki sitowe

Cienkie z reguły ściany rurek sitowych są prawie zawsze niezdrewniałe, zbudowane z celulozy i elastycznie rozciągnięte przez ich płynną zawartość. Na ogół rurki sitowe czynne są tylko w ciągu jednego okresu wegetacyjnego. Pod koniec okresu wegetacyjnego sita zostają zasklepione przez grube, błyszczące pokłady hyalinowej kalozy [zasklepki], która już poprzednio wyściełała pory cienką warstwą. Wskutek tego ulega przerwaniu wymiana substancji między członami rurek sito— wych. Jeżeli w następnym okresie wegetacyjnym rurka siłowa ma jeszcze raz działać, zasklepki kalozy zostają rozpuszczone. Kaloza, nieznany jeszcze pod względem chemicznym związek, jest nierozpuszczalna w amoniakalnym roztworze wodorotlenku miedzi, rozpuszcza się natomiast w 1-procentowym zimnym ługu potasowym. Pod wpływem chlorku cynku z jodem barwi sie na czerwonobrunatno, błekitem rezorcynowym na niebiesko, koraliną zaś — na czerwono. Naczynia Naczynia są wydłużonymi i zgrupowanymi w podłużne rzędy rurami o przekroju okrągłym lub wielobocznym. Ich głównym zadaniem jest przewodzenie wody. Całkowicie wykształcone zawierają wodę, dopóki są czynne, później często wypełnione są powietrzem. Niekiedy służą jednocześnie do przewodzenia wody i do wzmacniania. Naczynia usztywnione są charakterystycznymi zdrewniałymi zgrubieniami ścian. Przeciwdziałają one zapadaniu się ścian martwych, przewodzących wodę naczyń, gdy przy silnej transpiracji następuje w nich znaczny spadek ciśnienia. Zarazem zgrubienia są tak ukształtowane, że naczynia z łatwością oddają wodę w bocznym kierunku lub mogą ją od otoczenia przyjmować. Mianowicie zgrubienia ścian w wielu naczyniach ograniczone są do wąskich, zdrewniałych, sztywnych listw w mało zgrubiałych, łatwo przepuszczalnych dla wody, niezdrewniałych, a wiec elastycznie bardzo rozciągliwych ścianach. Listwy te mogą tworzyć oddzielne pierścienie, ciągłe spiralne wstęgi lub sieć z poprzecznymi oczkami. Rozróżnia się zatem naczynia pierścieniowa te, spiralne i siatkowate. Natomiast w naczyniach jamkowatych zdrewniałe zgrubienia obejmują większą część błon. [podobne: cezas kielce, europoles kromiss, papryka giżycko ]

Powiązane tematy z artykułem: cezas kielce europoles kromiss papryka giżycko