By ja wyrazic w gramach kwasu solnego, mnozymy 0,00365 przez liczbe wyrazaj aca ogólna kwasnosc w mI lugu

By ją wyrazić w gramach kwasu solnego, mnożymy 0,00365 przez liczbę wyrażaj ącą ogólną kwaśność w mI ługu. Ponieważ ogólna kwaśność soku żołądkowego zależy nie tylko od kwasu solnego, ale i od innych jego składników kwaśnych, przeto przyjęto, zgodnie z poleceniem Walerego Jaworskiego (r. 1882), oznaczać ogólną kwaśność zawartości żołądkowej w celach klinicznych zawsze w l/lO normalnego NaOH, zużytego na 100 mI przesączu, nie zaś w obliczeniu na kwas solny. Luźnie związany kwas solny (C) oznacza się miareczkowaniem 5 ml przesączu l/lO normalnym NaOH w obecności 4-5 kropel wodnego roztworu alizaryny jako wskaźnika. Roztworu ługu sodowego dolewa się aż do przejścia żółtego zabarwienia przesączu w brunatne (ryc. 32). Otrzymany wynik oznacza różnicę między ogólną kwaśnością a ilością luźno związanego kwasu solnego. Odejmując tę różnicę od ogólnej kwaśności otrzymujemy ilość luźno związanego kwasu solnego. Jeżel i np. A = 60, miareczkując zaś w obecności alizaryny dla (A-C) otrzymano 35, to ilość luźno związanego kwasu solnego wynosi A – (A – C) = C, = 60 – 35 = 25. W prawidłowym soku luźno związany kwas solny równa się różnicy między A i L. W przypadku braku wolnego kwasu solnego oznacza się niedobór kwasu solnego utajonego, tzn. ile trzeba dodać do przesączu zawartości żołądkowej kwasu solnego dla nasycenia nim zawartego w przesączu białka. W tym celu do 5 ml przesączu dodaje się, w obecności 1-2 kropel alkoholowego roztworu dwu-metylo-amino-azobenzolu IHCI dopóty, aż przesącz zabarwi się na czerwono. [hasła pokrewne: berlux, rybka akwariowa krzyżówka, malaga ropczyce ]

Powiązane tematy z artykułem: berlux malaga ropczyce rybka akwariowa krzyżówka