Organy wegetatywne

Najwyższy stopień rozczłonkowania organów wegetatywnych rośliny polega na zróżnicowaniu na łodygę, Iiście i korzenie. Łodyga i liście tworzą razem pęd. Ciało składające się z pędu i korzeni określamy jako kormus (cormus). Dlatego rośliny o takiej budowie, a mianowicie paprotniki (Pteridophvta) i pochodzące od nich rośliny nasienne (Spermatophyta), nazywamy Cormophyta. Cormophyta powstały filogenetycznie z prościej uorganizowanych roślin o jeszcze nie tak daleko posuniętym zróżnicowaniu. Tym niższym roślinom brak jeszcze korzeni i liści, chociaż niektóre z nich mają już utwory podobne do liści. Takie typy ciała roślinnego aż do najprostszego, zupełnie niezróżnicowanego, nazywa się plechą (thalIus). Rośliny o takiej budowie można przeciwstawić wyżej wspomnianym jako rośliny plechowe. Z roślin zielonych należą do nich glony, porosty i mszaki, spośród niezielonych zaś — bakterie i grzyby. Wszystkie rośliny plechowe posiadają wprawdzie thallus, ale nie wszystkie należą do Thallophuta. Nazwa ta w systematyce odnosi się do glonów, grzybów porostów.

Bakterie, glony, grzyby, porosty. Najprostsze (kuliste) formy. Najprostszym kształtem, jaki może przyjąć organizm, jest kula. Z kulistych komórek składają się np. pewne glony, tworzące na wilgotnych murach zielone naloty i sinice oraz bakterie, najdrobniejsze twory, które z całą pewnością mogą być uznane za organizmy. [więcej w: przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe opole, rybka akwariowa krzyżówka, tetralysal opinie ]

Powiązane tematy z artykułem: przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe opole rybka akwariowa krzyżówka tetralysal opinie